Others weblink

Powered by  MyPagerank.Net

Selasa, 13 Mac 2018

KERAJAAN KHALIFAH BANI ABBASIYAH

Khalifah Bani Abbasiyah

Kemudian pemerintahan kekhalifahan beralih ketangan Bani’ Abasiyah yang berpusat di Baghdad. Tempoh masa pemerintahan khalifah ini sekitar 446 tahun. Khalifah pertama adalah Abu al-‘Abbas al-Safaah. Sedangkan khalifah terakhirnya Al-Mutawakil Ala al-Allah.

Secara lengkapnya masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

·         Abul ‘abbas al-Safaah (133-137 H / 750-754 M)

·         Abu Ja’far al-Manshur (tahun 137-159 H / 754-775 M)

·         Al-Mahdi (159-169 H / 775-785 M)

·         Al-Hadi (tahun 169-170 H / 785-786 M)

·         Harun al-Rasyid (170-194 H / 786-809 M)

·         Al-Amiin (194-198 H / 809-813 M)

·         Al-Ma’mun (198-217 H / 813-833 M)

·         Al-Mu’tashim Billah (tahun 618-228 H / 833-842 M)

·         Al-Watsiq Billah (tahun 228-232 H / 842-847 M)

·         Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah (tahun 232-247 H / 847-861 M)

·         Al-Muntashir Billah (tahun 247-248 H / 861-862 M)

·         Al-Musta’in Billah (tahun 248-252 H / 862-866 M)

·         Al-Mu’taz Billah (tahun 252-256 H / 866-869 M)

·         Al-Muhtadi Billah (tahun 256-257 H / 869-870 M)

·         Al-Mu’tamad ‘Ala al-Allah (tahun 257-279 H / 870-892 M)

·         Al-Mu’tadla Billah (tahun 279-290 H / 892-902 M)

·         Al-Muktafi Billah (tahun 290-296 H / 902-908 M)

·         Al-Muqtadir Billah (tahun 296-320 H / 908-932 M)

·         Al-Qahir Billah (tahun 320-323 H / 932-934 M)

·         Al-Radli Billah (tahun 323-329 H/934-940 M)

·         Al-Muttaqi Lillah (tahun 329-333 H/940-944 M)

·         Al-Musaktafi al-Allah (tahun 333-335 H/944-946 M)

·         Al-Muthi’ Lillah (tahun 335-364 H/946-974 M)

·         Al-Thai’i Lillah (tahun 364-381 H/974-991 M)

·         Al-Qadir Billah (tahun 381-423 H/991-1031 M)

·         Al-Qa’im Bi Amrillah (tahun 423-468 H/1031-1075 M)

·         Al Mu’tadi Biamrillah (tahun 468-487 H/1075-1094 M)

·         Al Mustadhhir Billah (tahun 487-512 H/1094-1118 M)

·         Al Mustarsyid Billah (tahun 512-530 H/1118-1135 M)

·         Al-Rasyid Billah (tahun 530-531 H/1135-1136 M)

·         Al Muqtafi Liamrillah (tahun 531-555 H/1136-1160M)

·         Al Mustanjid Billah (tahun 555-566 H/1160-1170 M)

·         Al Mustadhi’u Biamrillah (tahun 566-576 H/1170-1180 M)

·         An Naashir Liddiinillah (tahun 576-622 H/1180-1225 M)

·         Adh Dhahir Biamrillah (tahun 622-623 H/1225-1226 M)

·         Al Mustanshir Billah (tahun 623-640 H/1226-1242 M)

·         Al Mu’tashim Billah ( tahun 640-656 H/1242-1258 M)

·         Al Mustanshir billah II (taun 660-661 H/1261-1262 M)

·         Al Haakim Biamrillah I ( tahun 661-701 H/1262-1302 M)

·         Al Mustakfi Billah I (tahun 701-732 H/1302-1334 M)

·         Al Watsiq Billah I (tahun 732-742 H/1334-1343 M)

·         Al Haakim Biamrillah II (tahun 742-753 H/1343-1354 M)

·         Al Mu’tadlid Billah I (tahun 753-763 H/1354-1364 M)

·         Al Mutawakkil ‘Alallah I (tahun 763-785 H/1363-1386 M)

·         Al Watsir Billah II (tahun 785-788 H/1386-1389 M)

·         Al Mu’tashim (tahun 788-791 H/1389-1392 M)

·         Al Mutawakkil ‘Alallah II (tahun 791-808 H/1392-1409 M)

·         Al Musta’in Billah (tahun 808-815 H/ 1409-1416 M)

·         Al Mu’tadlid Billah II (tahun 815-845 H/1416-1446 M)

·         Al Mustakfi Billah II (tahun 845-854 H/1446-1455 M)

·         Al Qa’im Biamrillah (tahun 754-859 H/1455-1460 M)

·         Al Mustanjid Billah (tahun 859-884 H/1460-1485 M)

·         Al Mutawakkil ‘Alallah (tahun 884-893 H/1485-1494 M)

·         Al Mutamasik Billah (tahun 893-914 H/1494-1515 M)

·         Al Mutawakkil ‘Alallah IV (tahun 914-918 H/1515-1517 M)

Khalifah Bani abbasiyah dihancurkan oleh tentera Mongol yang ganas, sehingga umat Islam hidup selama 3 hingga 5 tahun tanpa adanya khalifah. Namun, kurun waktunya hanya terpaut 3 tahun setengah sahaja dan kemudiannya tertegak kerajaan khalifah Osmainyah.

Sistem khalifah beralih dari Bani Umayyah ke tangan Bani Abas

Khalifah beralih ke tangan Bani Abas, Bani Buwaih dan Bani Saljuk, diantaranya :

A. Dari Bani ‘Abbas

01.Abul ‘Abbas al-Safaah (tahun 133-137 H/750-754 M)
02.Abu Ja’far al-Mansyur (tahun 137-159 H/754-775 M)
03.Al-Mahdi (tahun 159-169 H/775-785 M)
04.Al-Hadi (tahun 169-170 H/785-786 M)
05.Harun al-Rasyid (tahun 170-194 H/786-809 M)
06.Al-Amiin (tahun 194-198 H/809-813 M)
07.Al-Ma’mun (tahun 198-217 H/813-833 M)
08.Al-Mu’tashim Billah (tahun 218-228 H/833-842 M)
09.Al-Watsiq Billah (tahun 228-232 H/842-847 M)
10.Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah (tahun 232-247 H/847-861 M)
11.Al-Muntashir Billah (tahun 247-248 H/861-862 M)
12.Al-Musta’in Billah (tahun 248-252 H/862-866 M)
13.Al-Mu’taz Billah (tahun 252-256 H/866-869 M)
14.Al-Muhtadi Billah (tahun 256-257 H/869-870 M)
15.Al-Mu’tamad ‘Ala al-Allah (tahun 257-279 H/870-892 M)
16.Al-Mu’tadla Billah (tahun 279-290 H/892-902 M)
17.Al-Muktafi Billah (tahun 290-296 H/902-908 M)
18.Al-Muqtadir Billah (tahun 296-320 H/908-932 M)

B. Dari Bani Buwaih
19.Al-Qahir Billah (tahun 320-323 H/932-934 M)
20.Al-Radli Billah (tahun 323-329 H/934-940 M)
21.Al-Muttaqi Lillah (tahun 329-333 H/940-944 M)
22.Al-Musaktafi al-Allah (tahun 333-335 H/944-946 M)
23.Al-Muthi’ Lillah (tahun 335-364 H/946-974 M)
24.Al-Thai’i Lillah (tahun 364-381 H/974-991 M)
25.Al-Qadir Billah (tahun 381-423 H/991-1031 M)
26.Al-Qa’im Bi Amrillah (tahun 423-468 H/1031-1075 M)

C. Dari Bani Saljuk
27. Al Mu’tadi Biamrillah (tahun 468-487 H/1075-1094 M)
28. Al Mustadhhir Billah (tahun 487-512 H/1094-1118 M)
29. Al Mustarsyid Billah (tahun 512-530 H/1118-1135 M)
30. Al-Rasyid Billah (tahun 530-531 H/1135-1136 M)
31. Al Muqtafi Liamrillah (tahun 531-555 H/1136-1160M)
32. Al Mustanjid Billah (tahun 555-566 H/1160-1170 M)
33. Al Mustadhi’u Biamrillah (tahun 566-576 H/1170-1180 M)
34. An Naashir Liddiinillah (tahun 576-622 H/1180-1225 M)
35. Adh Dhahir Biamrillah (tahun 622-623 H/1225-1226 M)
36. al Mustanshir Billah (tahun 623-640 H/1226-1242 M)
37. Al Mu’tashim Billah ( tahun 640-656 H/1242-1258 M)

Pada abad ke 13 M atau tahun 1258 M ini yang pernah diramalkan oleh Rasulullah ketika beliau bermimpi melihat dinding Yakjuj dan Makjuj sudah terbuka. Mimpi nabi akan akhir jaman ini menjadi kenyataan antara enam hingga tujuh abad kemudian yaitu keluarnya bangsa Tartar Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Setelah itu kekuasaan bangsa ini diteruskan oleh cucunya yang bernama Hulaghu Khan pada abad ke-7 Hijriah.
Serbuan besar-besaran bangsa Mongol Tartar atas negeri-negeri kaum Muslimin dan Nasrani. Mereka merupakan keturunan Yakjuj dan Makjuj pada abad ke-7 H. Mereka membawa kutukan mereka dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka membunuh banyak orang, melakukan perampasan dan pencurian. Mungkin, peristiwa itu akan terjadi lagi menjelang datangnya hari kiamat.

Setelah itu kaum muslimin hidup selama 3,5 tahun tanpa seorang khalifah pun. Ini terjadi kerana serangan orang-orang Tartar ke negeri-negeri Islam dan pusat kekhalifahan di Baghdad. Namun demikian, kaum muslimin di Mesir, pada masa dinasti Mamaluk tidak berdiam diri, dan berusaha mengembalikan kembali kekhilafahan.

KERAJAAN AL MUNTASHIR DARI BANI ABBAS

Al Muntashir dari Bani Abbas. Ia adalah putra Khalifah al-Abbas al-Dhahir Biamrillah dan saudara lelaki khalifah Al Mustanshir Billah, pakcik  dari khalifah Al Mu’tashim Billah. Pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Mesir.

Khalifah yang diangkat dari mereka ada 18 orang yaitu :
01. Al Mustanshir billah II (taun 660-661 H/1261-1262 M)
02. Al Haakim Biamrillah I ( tahun 661-701 H/1262-1302 M)
03. Al Mustakfi Billah I (tahun 701-732 H/1302-1334 M)
04. Al Watsiq Billah I (tahun 732-742 H/1334-1354 M)
05. Al Haakim Biamrillah II (tahun 742-753 H/1343-1354 M)
06. al Mu’tadlid Billah I (tahun 753-763 H/1354-1364 M)
07. Al Mutawakkil ‘Alallah I (tahun 763-785 H/1363-1386 M)
08. Al Watsir Billah II (tahun 785-788 H/1386-1389 M)
09. Al Mu’tashim (tahun 788-791 H/1389-1392 M)
10. Al Mutawakkil ‘Alallah II (tahun 791-808 H/1392-14-9 M)
11. Al Musta’in Billah (tahun 808-815 H/ 1409-1426 M)
12. Al Mu’tadlid Billah II (tahun 815-845 H/1416-1446 M)
13. Al Mustakfi Billah II (tahun 845-854 H/1446-1455 M)
14. Al Qa’im Biamrillah (tahun 754-859 H/1455-1460 M)
15. Al Mustanjid Billah (tahun 859-884 H/1460-1485 M)
16. Al Mutawakkil ‘Alallah (tahun 884-893 H/1485-1494 M)
17. al Mutamasik Billah (tahun 893-914 H/1494-1515 M)
18. Al Mutawakkil ‘Alallah OV (tahun 914-918 H/1515-1517 M)

Ketika daulah Islamiyah Bani Saljuk berakhir di Anatolia, Kemudian muncul kekuasaan yang berasal dari Bani Utsman dengan pemimpinnya “Utsman bin Arthagherl sebagai khalifah pertama Bani Utsman, dan berakhir pada masa khalifah Bayazid II (918 H/1500 M) yang diganti oleh putranya Sultan Salim I. Kemuadian khalifah dinasti Abbasiyyah, yakni Al Mutawakkil “alallah diganti oleh Sultan Salim. Ia berhasil menyelamatkan kunci-kunci al-Haramain al-Syarifah. 

KHALIFAH UTHSMAN BIN AFFAN KHALIFAH ISLAM KETIGA

Saidina Utsman bin Affan R.A berasal dari keturunan Bani Umayyah salah satu suku Quraisy yang banyak mewarnai sejarag perjalanan bangsa Arab di samping Bani Hasyim, baik sebelum kedatangan Islam maupun sesudah Rasulullah SAW diutus.


Saidina Utsman bin Affan R.A dipilih sebagai Khalifah ke tiga menggantikan Umar bin Khattab melalui sidang musyawarah formatur yang telah di bentuk dan ditetapkan anggotanya oleh khalifah  Umar Al-Khattab R.A berlaku sebelum wafat. 

Sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah kaum keluarga dan kerabatnya, dia tidak kuat menentang ambisi keluarganya yang kaya raya dan sangat berpengaruh pada waktu itu. Pada pemerintahannya dia banyak mengangkat kerabatnya sebagai penguasa di daerah (jajahannya), sehinggakan tindakan-tindakan ini di pandang sebagai berat sebelah oleh kaum muslimin lain yang akhirnya mereka memberikan reaksi yang sangat keras dalam bentuk tunjuk perasaan bahkan pemberontakan yang pada akhirnya merangut nyawanya sendiri.

Biografi Ringkas Khalifah Utsman Bin Affan
Nama lengkap Uthsman bin Affan bin al- Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qushay al-Amawi Al- Quraisy dilahirkan pada tahun 573 M dari kelahiran Rasulullah SAW. Ibunya bernama al-Baida binti Abdul al- Muthalib, mak saudara  Rasulullah SAW, yakni saudara kembar Abdullah ayah Rasulullah SAW.

Berdasarkan salsilah ini, Uthsman bin Affan masih memiliki jalinan kekeluargan dengan Rasulullah SAW, yakni salsilah keturunan yang bertemu pada Abdul al-Manaf bin Qushay al- Amawi al-Quraisy, jalinan kekerabatan ini diperkuat lagi dengan tali pernikahan yang menempatkan dia sebagai menantu Rasulullah. Karena itu, hubungannya dengan Rasulullah bukan hanya dalam hal keagamaan,tetapi juga dia dihadapan Rasulullah adalah seorang keluarga, menantu dan saudara seagama. Uthsman bin Affan masuk Islam melalui Abu Bakar dan termasuk kelompok pertama yang masuk Islam.

Sejarah di Zaman Pemerintahan Beliau
Semasa pemerintahannya, Saidina Utsman R.A berhasil melanjutkan perluasan wilayah yang telah dilalui sebelumnya oleh Saidina Umar Al-Khattab R.A ianya sangat luas hingga sampai ke wilayah-wilayah di seberang lautan. Namun, dalam penataan sistem sosial ekonomi dan pemerintahan secara kuantitatif dianggap berhasil dan keberhasilannya itu tidak berarti, dikarenakan pengeermaksud kelolaannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Saidina Umar bin Khattab, ianya bertujuan menambahbaik sesuai dengan luasnya wilayah pemerintahan ketika itu.

Zaman pemerintahan Saidina Utsman bin Affan umat Islam mempunyai angkatan laut. Wilayah-wilayah yang dikuasai pada masa pemerintahannya adalah Barqah, Tripoli Barat, bagian Selatan negeri Nubah, Armenia, dan beberapa wilayah di Thabaristan, kemudian negeri-negeri Balkh Harah, Ghaznah di Turkistan, Kabul, wilayah-wilayah sungai Hindustan dan Jurjan.

Pertempuran yang besar di laut pada masa pemerintahan Utsman adalah peperangan Dzatis Safari (Pertempuran tiang kapal). Peristiwa ini terjadi pada tahun 34 H di laut Tengah di kota Iskandariah antara tentara Romawi yang berada di bawah pimpinan Kaisar Constantine dan tentara Islam di bawah pimpinan Abdullah Ibnu Abi Sarah (Gubernur Mesir), yang melibatkan 1.000 kapal perang, dan 200 di antaranya kepunyaan kaum Muslimin yang akhirnya menang dalam pertempuran ini.
Pemberontakan di Zaman Khalifah Ustman Affan

Awal pemerintahan, Saidina Utsman bin Affan menuai berbagai keberhasilan dan kejayaan, yang ditandai dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam, pengukuhan angkatan laut pertama tentara Islam, penyeragaman penulisan al-Qur’an, namun pada masa-masa akhir pemeritahannya timbul kritikan dan protes rakyat, terutama di daerah Kuffah, Basrah dan Mesir. Mereka menilai bahwa Utsman bin Affan telah melakukan “Nepotisme” dan “favoritisme”.

Mereka berkata bahwa Saidina Uthsman menguntungkan sanak sudaranya sahaja iaitu Bani Umayyah, dengan memberi jawatan-jawatan di jabatan-jabatan tertinggi dan harta kekayaan. Mereka menuduh gubernur-gubernur Umayyah tidak efisien, suka menindas dan menyalahgunakan Harta Baitul Mal.


Khalifah Utsman juga dituduh terlalu boros mengeluarkan belanja dari Baitil Mal dan kebanyakan diberikan kepada sanak saudaranya, sehingga hampir semuanya menjadi orang yang kaya raya.
Pemerintahan Utsman bin Affan R.A lebih banyak dikendalikan oleh Marwah bin Hakam. Khalifah Utsman mengangkat Marwan bin Hakam sebagai pembantu utamanya, mengangkat Walid bin Aqba sebagai gubernur Kuffah, Mu’awiyah sebagai gubernur Syiria, Abdullan bin Abu Sarah (saudara sepupunya) sebagai gubernur Mesir.

Saidina Utsman R.A juga dituduh menganut politik nepotisme dan pilih kasih, sehinggakan hal ini dibesar-besarkan oleh tukang fitnah yang rakus akan kekuasaan dan kedudukan serta keinginan untuk memecah belah kesatuan umat Muslimin, Abdullah bin Saba yang berkeliling di berbagai kota untuk menaburkan keraguan aqidah, mengecam Khalifah Utsman R.A dan gubenurnya, serta mengajak semua orang untuk menurunkan Saidina Utsman dan menggantikannya dengan Ali bin Abi Thalib sebagai usaha menaburkan bibit fitnah dan perpecahan.

Rasa tidak puas terhadap Khalifah Uthsman R.A menjalar dan seketika segala kritik terhambur kepada Saidina Uthsman dengan kedatangan orang-orang dari Mesir dibantu oleh orang-orang dari Kuffah dan Basrah dengan tujuan yang sama memaksa khalifah untuk melepaskan jawatanya.
Saidina Uthsman R.A meminta para sahabat yang bersamanya agar tidak memerangi kaum pemberontak.Sehinggakan kepungan dan desakan semakin hebat, apalagi setelah mendengar berita bahwa ribuan pasukan bantuan akan segera tiba di Madinah untuk melepaskan Saidina Utsman R.A dari kepungan itu. Ini membuatkan keadaan semakin tak terkawal dan pasukan pemberontak kian menguasai keadaan akhirnya tragedy berdarah yang sangat memilukan dalam sejarah Islam pun tidak dapat dielakan.

Saidina Uthman R.A dibunuh oleh Muhammad bin Abu Bakar selaku ketua pemberontak diketika sedang membaca al-Qur’an pada waktu subuh pada 17 Jun 651 M / 35 H dalam usia 84 tahun.


Sumber rujukan
https://www.tongkronganislami.net/biografi-dan-kisah-kepemimpinan-khalifah-usman-bin-affan-ra/
JALUR KERAJAAN BANI UTHMANIAH (OTOMON)


Khalifah Bani Otmaniah tercatat memiliki 30 orang khalifah, yang berlangsung mulai dari abad 10 Hijriah atau abad ke 16 Masihi. Nama-nama mereka sebagai berikut:

·         Salim I (tahun 918-926 H/1517-1520 M)

·         Sulaiman al-Qanuni (tahun 916-974 H/1520-1566 M)

·         Salim II (tahun 974-982 H/1566-1574 M)

·         Murad III (tahun 982-1003 H/1574-1595 M)

·         Muhammad III (tahun 1003-1012 H/1595-1603 M)

·         Ahmad I (tahun 1012-1026 H/1603-1617 M)

·         Musthafa I (tahun 1026-1027 H/1617-1618 M)

·         Osman II (tahun 1027-1031 H/1618-1622 M)

·         Musthafa I (tahun 1031-1032 H/1622-1623 M)

·         Murad IV (tahun 1032-1049 H/1623-1640 M)

·         Ibrahim I (tahun 1049-1058 H/1640-1648 M)

·         Muhammad IV (1058-1099 H/1648-1687 M)

·         Sulaiman II (tahun 1099-1102 H/1687-1691M)

·         Ahmad II (tahun 1102-1106 H/1691-1695 M)

·         Musthafa II (tahun 1106-1115 H/1695-1703 M)

·         Ahmad III (tahun 1115-1143 H/1703-1730 M)

·         Mahmud I (tahun 1143-1168/1730-1754 M)

·         Utsman IlI (tahun 1168-1171 H/1754-1757 M)

·         Musthafa III (tahun 1171-1187H/1757-1774 M)

·         Abdul Hamid (tahun 1187-1203 H/1774-1789 M)

·         Salim III (tahun 1203-1222 H/1789-1807 M)

·         Musthafa IV (tahun 1222-1223 H/1807-1808 M)

·         Mahmud II (tahun 1223-1255 H/1808-1839 M)

·         Abdul Majid I (tahun 1255-1277 H/1839-1861 M)

·         Abdul Aziz I (tahun 1277-1293 H/1861-1876 M)

·         Murad V (tahun 1293-1293 H/1876-1876 M)

·         Abdul Hamid II (tahun 1293-1328 H/1876-1909 M)

·         Muhammad Risyad V (tahun 1328-1339 H/1909-1918 M)

·         Muhammad Wahiddin (II) (tahun 1338-1340 H/1918-1922 M)

·         Abdul Majid II (tahun 1340-1342 H/1922-1924 M)

Khalifah terakhir umat Islam sedunia adalah ‘Abdul Majid II. Selepas tumbangnya khalifah terakhir ini, bererti umat Islam telah hidup lebih dari 89 tahun (2013 – 1924 = 89 tahun) tanpa kerajaan khalifah yang menyatukan seluruh ummah pada abad ini.

(Dipetik dari Iqrak Daiges Islamic Februari 2013)