Others weblink

Powered by  MyPagerank.Net

Rabu, 12 Mac 2008

Istilah Dunia Islam

Istilah Dunia Islam mempunyai beberapa makna. Dari segi budaya ia merujuk kepada komuniti Muslim sedunia, pengikut ajaran Islam. Komuniti ini berjumlah kira-kira 1.3-1.4 bilion orang, atau satu perlima dari penduduk dunia. Komuniti ini tersebar luas di banyak negara dan kumpulan etnik yang cuma dihubungkan dengan agama. Dari segi sejarah atau geopolitik pula, istilah ini biasanya merujuk kepada kumpulan negara majoriti Muslim atau negara yang Islam menonjol dalam politiknya.

Komuniti Muslim sedunia juga dikenali secara kolektif sebagai "ummah". Islam menekankan perpaduan dan pembelaan sesama Muslim, walaupun terdapat beberapa golongan dalam Islam (seperti pemisahan Sunnah-Syiah). Di masa lampau, ideologi "pan-Islamisme" dan nasionalisme pernah mempengaruhi Dunia Islam.

0 ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...