Others weblink

Powered by  MyPagerank.Net

Rabu, 2 April 2008

Sains dan teknologi dalam dunia Islam

Ahli-ahli sains Islam telah membuat kemajuan dalam bidang sains. Ahli matematik Al-Khwarizmi, daripada nama algoritma perkataan berpunca, adalah dianggap menjadi seorang bapa aljabar (yang ada menamai buku, kitab al jabr).[38] Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahawa adalah sangat berkemungkinan yang artis-artis Medieval Muslim adalah sedar dangan kemajuan bersegi sepuluh quasicrystal geometri (sebahagian kedapatan satu alaf kemudian dalam 1970s dan 1980s di barat) dan ia digunakan dalam hiasan yang rumit (tilework) dalam seni bina.[39] Ahli-ahli matematik Islam juga membuat beberapa penghalusan untuk angka Arab (pada asalnya datang dari India), seperti pengenalan noktah titik perpuluhan.

Ahli-ahli sains Islam mempunyai penekanan eksperimen sains jauh lebih besar daripada rakyat Greak. Ini menyebabkan satu kaedah saintifik yang awal ada dibangunkan dalam dunia Islam, di mana satu kaedah yang penting dan maju telah diperbuat, bermula dengan eksperimen-eksperimen Ibn al-Haytham (Alhazen) tentang optik daripada kira-kira 1000, dalam buku Optik. Perkembangan paling penting kaedah saintifik ialah penggunaan eksperimen untuk membezakan antara persaingan teori-teori saintifik dipasang di dalam satu orientasi yang umumnya empirikal, yang bermula di kalangan ahli-ahli sains Islam. Ibn al-Haytham adalah juga dianggap sebagai bapa optik, terutamanya bagi buktinya yang empirikal penyusupan teori cahaya. Sesetangahnya mempunyai juga menjelaskan Ibn al-Haytham sebagai "ahli sains yang pertama" untuk pembangunannya dalam kaedah saintifik moden.

Beberapa ahli-ahli sains paling terkenal dari dunia Islam termasuk Geber (pakar pelbagai bidang, bapa kimia), al-Farabi (pakar pelbagai bidang), Abu al-Qasim (bapa pembedahan moden),Ibn al-Haytham (kegeniusan universal, bapa optik, pengasas psikofizik dan psikologi percubaan, perintis kaedah saintifik, "ahli sains yang pertama"), Abū Rayhān al Bīrūnī (kegeniusan universal, bapa Indology dan geodesi, "ahli antropologi pertama"),Avicenna (kegeniusan universal, bapa lajakan dan ubat moden),Nasīr al Dīn al Tūsī (polymath) (pakar pelbagai bidang), Dan Ibn Khaldun (bapa demografi,sejarah kebudayaan, historiografi, falsafah sejarah, sosiologi, dan sains sosial), di kalangan yang lain-lain.

0 ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...