Others weblink

Powered by  MyPagerank.Net

Selasa, 8 Disember 2009

SUNTIKAN UNTUK KEUNGGULAN UMAT


Oleh : Prof. Madya Dr. Ab. Aziz Mohd. Zin

Panel Penulis JAKIM

Pada awal abad yang ketujuh Masehi, masyarakat dunia berada di pintu kehancuran. Kuasa dunia pada abad tersebut yang terdiri dari Kerajaan Empayar Rom (509SM-453M) dan Kerajaan Empayar Farsi (700SM-641M) telah menjunam jatuh akibat rebutan kuasa dan perpecahan di sana sini. Masyarakat Arab yang menghuni Semenanjung Tanah Arab lebih teruk menghadapi keruntuhan akibat daripada keruntuhan moral dan sifat taksub kepada kabilah dan puak. Dunia dalam bahaya kerana keadaan masyarakatnya tidak stabil lantaran kehilangan tonggak pegangan dan moral.

Allah Maha Adil dan Maha Penyayang kerana tidak membiarkan masyarakat manusia terus hancur dan musnah. Allah s.w.t mengutuskan seorang rasul-Nya yang terakhir iaitu Nabi Muhammad s.a.w.

Dalam mengimbau kembali peristiwa tersebut, Allah s.w.t menjelaskan dalam firman-Nya yang bermaksud:

'Dan berpegang teguhlah kepada Tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu bercerai berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu) lalu Allah menyatukan antara hati kamu (hingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Kamu dahulu berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran) lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (melalui Islam). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan-Nya supaya kamu mendapat petunjuk hidayat-Nya'

(Ali ‘Imran:103)

Bagi mengubah masyarakat supaya berada dalam keadaan selamat, Rasulullah s.a.w telah berhempas pulas mengorbankan segala apa yang ada dan ini diikuti pula oleh sahabat-sahabat baginda yang setia. Dalam tempoh 23 tahun, usaha tersebut dicurahkan oleh baginda dan akhirnya mencapai matlamat iaitu berjaya mengubah dan menyelamatkan masyarakat dunia dari kehancuran dan kerosakan.

Dalam sebuah hadith riwayat Muslim, Rasulullah s.a.w membuat perbandingan tentang usahanya itu yang bermaksud:

'Antara aku dan kamu diumpamakan seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Maka datanglah segala unggas dan binatang-binatang kecil yang berterbangan lalu jatuh ke dalamnya, sedangkan lelaki itu berusaha untuk menahan benda-benda tersebut dari jatuh ke dalamnya. Aku memegang dengan kuat ikatan pinggang kamu supaya tidak jatuh ke dalam api, sedangkan kamu terlepas dari peganganku.'

Hadith ini menggambarkan keadaan manusia yang menuju kepada kebinasaan sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Manakala Rasulullah s.a.w pula berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan mereka agar terlepas dari kebinasaan itu. Akhirnya masyarakat Islam di Semenanjung Tanah Arab telah dapat mencabar kuasa dunia iaitu Rom dan Farsi seterusnya muncul selepas itu sebagai sebuah masyarakat yang mengambil alih kuasa dunia.

Rasulullah s.a.w dan para sahabat r.a berjaya mengubah masyarakat dari sudut kepercayaan, sikap, moral, cara berfikir dan segala-galanya, termasuk perubahan pengorbanan daripada tertumpu kepada sesama manusia kepada tertumpu kepada Allah. Masyarakat manusia berjaya dipindahkan dari dua keadaan yang perbezaannya sangat jauh.


Roh Ma’al Hijrah memerlukan setiap umat Islam berkorban untuk berpindah daripada bentuk negatif yang ada dalam diri mereka kepada bentuk-bentuk positif yang selaras dengan Islam. Berkorban ataupun jihad perlu tersemai di dalam jiwa masyarakat Islam sama ada dari sudut pengertian mahupun sikap.

Masyarakat Islam kini agak jauh terpesong dari landasan agamanya. Sebagai contoh, sungguhpun agama menuntut agar umatnya menuntut ilmu, tetapi kenyataan yang ada, sehingga kini sebahagian besar masyarakat Islam adalah buta huruf. Islam juga menuntut umatnya bersatu padu. Namun realiti masa kini umat Islamlah yang paling ramai berpecah belah. Demikianlah juga, Islam menuntut umatnya supaya rajin, berdisiplin dan menjaga masa tetapi orang Islamlah yang kurang berusaha, tidak berperaturan dan suka membuang masa.

Jika dilihat kepada dasar-dasar ajaran Islam itu sendiri, peluang orang Islam untuk maju dan mulia dalam dunia masa kini amatlah cerah. Ini kerana orang Islam mempunyai aset yang mencukupi dalam rangka untuk menempah kemajuan iaitu dorongan dari ajaran Islam dan aset material.

Aset galakan dan dorongan agama ini dapat dilihat dengan jelas di mana Islam sangat mementingkan ilmu dan mewajibkan ke atas setiap umatnya menuntut ilmu. Agama juga menuntut orang Islam sentiasa membina kekuatan dan kemuliaan. Kewajipan ini mendorong kuat umat Islam berusaha mencapai kekuatan dan kemuliaan pada setiap masa dan ketika. Ajaran Islam juga sangat mementingkan pegangan hidup yang mantap dan akhlak mulia. Islam juga mewajipkan umatnya menjalankan aktiviti kehidupan dengan bersih, ikhlas dan amanah.

Oleh itu, galakan-galakan seperti ini sangat penting dan menjadi modal yang besar kepada masyarakat Islam dalam mengembalikan keagungan dan kegemilangan zaman emas umat Islam.

Di samping itu, umat Islam memiliki aset material yang besar dan utama yang tidak dimiliki oleh kuasa kuffar. Petroleum, gas asli, bahan galian, sumber air, hasil hutan, bahan makanan, bilangan penganut dan banyak lagi adalah sumber kekuatan umat yang sentiasa menjadi bahan rebutan dan eksploitasi oleh golongan kuffar. Dengan adanya aset-aset tersebut dan manfaat secukupnya maka tidak mustahil masyarakat Islam menjadi satu masyarakat yang kuat dan maju sebagaimana yang pernah ditempa pada suatu ketika dahulu.

Perpindahan Rasulullah s.a.w dan para sahabat r.a dari kota Mekah ke Madinah dan sebelumnya perpindahan sesetengah sahabat dari Mekah ke Habsyah, merupakan pembinaan langkah baru sebagai persiapan menghadapi cabaran yang bakal tiba secara terus menerus. Hijrah bukanlah asing dalam Islam dan ia adalah sebahagian daripada Islam. Hijrah kerana menuntut ilmu, mencari kebenaran, berjihad, berdakwah, mencari nafkah, kerana perniagaan dan bermacam-macam hijrah lagi adalah tuntutan dan asas ajaran Islam itu sendiri.

Untuk terus maju dan mencapai kemuliaan, masyarakat Islam tidak boleh berpeluk tubuh dan hanya menyerah kepada takdir. Umat Islam dahulu telah berjihad secara habis-habisan, maka sebab itulah mereka berjaya meletakkan Islam di tempat yang mulia dan sepatutnya. Kini giliran kita memberi sumbangan kepada agama yang suci ini agar ia terus berkembang dan dihormati. Sesungguhnya bumi ini dan segala apa yang ada padanya adalah hak kepunyaan umat Islam. Di tangan orang Islamlah selayaknya ia harus ditadbirkan. Firman Allah s.w.t yang maksudnya:

'Dan demi sesungguhnya, Kami telah tulis dalam kitab-kitab yang Kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Luh Mahfuz, bahawasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang soleh'

(al-Anbiya’:105)

Artikel refer to http://www.islam.gov.my/e-rujukan/lihat.php?jakim=493

Isnin, 30 November 2009

Shalahuddin Al Ayyubi, Pahlawan Islam dari Seratus Medan Pertempuran (1137 - 1193 M)


SULTAN SALAHUDDIN AL-AYYUBI, namanya telah terpahat di hati sanubari pejuang Muslim yang memiliki jiwa patriotik dan heroik, telah terlanjur terpahat dalam sejarah perjuangan umat Islam karena telah mampu menyapu bersih, menghancur-leburkan tentara salib yang merupakan gabungan tentera pilihan dari seluruh benua Eropa.

Jarang sekali dunia menyaksikan sikap patriotik dan heroik bergabung menyatu dengan sifat perikemanusian seperti yang terdapat dalam diri pejuang besar itu. Rasa tanggung jawab terhadap agama (Islam) telah ia baktikan dan buktikan dalam menghadapi serbuan tentara ke tanah suci Palestina selama dua puluh tahun, dan akhirnya dengan kegigihan, keampuhan dan kemampuannya dapat memukul mundur tentara Eropa di bawah pimpinan Richard Lionheart dari Inggris.

Hendaklah diingat, bahwa Perang Salib adalah peperangan yang paling panjang dan dahsyat penuh kekejaman dan kebuasan dalam sejarah umat manusia, memakan korban ratusan ribu jiwa, di mana topan kefanatikan membabi buta dari Kristen Eropah menyerbu secara membuta-tuli ke daerah Asia Barat yang Islam.

Seorang penulis Barat berkata, "Perang Salib merupakan salah satu bahagian sejarah yang paling gila dalam riwayat kemanusiaan. Umat Nasrani menyerbu kaum Muslimin dalam ekspedisi bergelombang selama hampir tiga ratus tahun sehingga akhirnya berkat kegigihan umat Islam mereka mengalami kegagalan, berakibat kelelahan dan keputusasaan. Seluruh Eropa sering kehabisan manusia, daya dan dana serta mengalami kebangkrutan sosial, bila bukan kehancuran total. Berjuta-juta manusia yang tewas dalam medan perang, sedangkan bahaya kelaparan, penyakit dan segala bentuk malapetaka yang dapat dibayangkan berkecamuk sebagai noda yang melekat pada muka tentara Salib. Dunia Nasrani Barat saat itu memang dirangsang ke arah rasa fanatik agama yang membabi buta oleh Peter The Hermit dan para pengikutnya guna membebaskan tanah suci Palestina dari tangan kaum Muslimin".

Peter The Hermit sendiri memimpin gelombang serbuan yang kedua terdiri dari empat puluh ribu orang. Setelah mereka sampai ke kota Malleville mereka menebus kekalahan gelombang serbuan pertama dengan menghancurkan kota itu, membunuh tujuh ribu orang penduduknya yang tak bersalah, dan melampiaskan nafsu angkaranya dengan segala macam kekejaman yang tak terkendali. Gerombolan manusia fanatik yang menamakan dirinya tentara Salib itu mengubah tanah Hongaria dan Bulgaria menjadi daerah-daerah yang tandus.

"Bilamana mereka telah sampai ke Asia Kecil, mereka melakukan kejahatan-kejahatan dan kebuasan-kebuasan yang membuat alam semesta menggeletar" demikian tulis pengarang Perancis Michaud.

pertengahan abad ke-12 Masehi ketika tentara Salib mencapai puncak kemenangannya dan Kaisar Jerman, Perancis serta Richard Lionheart Raja Inggris telah turun ke medan pertempuran untuk turut merebut tanah suci Baitul Maqdis, gabungan tentara Salib ini disambut oleh Sultan Shalahuddin al Ayyubi (biasa disebut Saladin), seorang Panglima Besar Muslim yang menghalau kembali gelombang serbuan umat Nasrani yang datang untuk maksud menguasai tanah suci. Dia tidak saja sanggup untuk menghalau serbuan tentara Salib itu, akan tetapi yang dihadapi mereka sekarang ialah seorang yang berkemauan baja serta keberanian yang luar biasa yang sanggup menerima tantangan dari Nasrani Eropa.


Sabtu, 28 November 2009

Aidil Adha dan Ibadah Korban


HARI Raya Aidiladha dan ibadah korban tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa Nabi Ibrahim a.s. yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya mengorbankan puteranya, Nabi Ismail a.s.

Ibadah korban juga dapat melatih dan mendidik individu Muslim itu untuk bersikap dermawan.Ini kerana Islam menyuruh agar daging sembelihan korban itu disedekahkan dan diagihkan kepada fakir miskin, di samping orang yang berkorban juga harus hukumnya memakan sebahagian kecil daripada daging tersebut.

"Sebenarnya Allah SWT menjadikan Hari Raya Haji sebagai salah satu syiar agama-Nya. Dalam istilah syarak, hari ini yang juga dikenali sebagai Hari Raya Aidiladha yang bererti perayaan penyembelihan korban.

Ketibaan Aidiladha mengingatkan kita kepada kata-kata Saidina Umar al-Khattab yang mengungkapkan bahawa;

"Sesungguhnya al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, lalu ia disambut dengan Aidilfitri. Manakala hari penurunan terakhir al-Quran pula, ialah pada bulan Zulhijjah, ketika Rasulullah s.a.w menunaikan ibadah haji yang terakhir (haji wada'), maka ia disambut dengan Aidiladha."

Ungkapan ini memberi maksud bahawa Aidiladha merupakan suatu perayaan yang agung dalam Islam. Menyambut Aidiladha, bukan sekadar dengan mengorbankan binatang ternakan.

"Hari ini Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku cukupkan nikmat-Ku ke atas kamu, dan aku hanya reda dengan Islam sahaja satu-satunya agama kamu." (Surah al-Maidah, ayat 3).

Apabila umat Islam diajak menyambut Aidiladha sebagai hari kesyumulan Islam, maka umat Islam mestilah memahami maksud sebenar ayat yang diungkapkan pada haji wada' itu, bahawa hanya Islam satu-satunya cara hidup yang lengkap dan sempurna.

Cara hidup yang lengkap dan sempurna bermaksud, Islam yang diimani ini, mestilah dihayati dan diamalkan dalam segenap aspek kehidupan, mencakupi akidah, syariat, siasah (politik), ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, perundangan, akhlak dan sebagainya.

Islam yang kita anuti ini, bukanlah hanya sekadar ibadah ritual sahaja, ia mestilah dijelmakan kefahamannya dalam semua aspek yang dinyatakan di atas.

Apabila kita menerima Islam, kita mestilah menerima dengan sepenuhnya. Kita mesti mengikut cara Islam tatkala kita berpolitik, menjalankan ekonomi secara Islam, beramal dengan undang-undang Islam, mendidik masyarakat dengan ilmu dan nilai Islam serta menyuburkan Islam dalam semua aspek kehidupan.

Maka dengan mengamalkan ajaran Islam secara syumul itu, semua kita akan selamat.

Di setiap Aidiladha, kita disyariatkan untuk mengungkapkan kalimah tauhid, empat hari empat malam, bermula pada waktu maghrib 9 Zulhijjah sehingga pada asar 13 Zulhijjah.

Artikel refer to

http://harakahdaily.net/-Mohd Rashidi Hassan
http://utusan.com.my ZUARIDA MOHYIN

Jumaat, 11 September 2009

Siapa Abdullah bin Abdul Kadir, Munsyi.


Bapa Persuratan Melayu 1856


System number 009324438
Uniform title LinkBible. N.T.. Malay.
Title LinkKitab injil al-kudus dari pada Tuhan Isa al-Masih.
Publisher/year Link[Singapore] : [B.F.B.S.], [1856]
Physical descr. [No pagination, ca.600p] : ill. ; 21cm.
General note Lithograph.
Uncoloured double decorated frontispiece.
Translation revised by B. P. Keasberry and Munsyi Abdullah.
Numbering note Darlow & Moule (1911) no.6509.
Language note Jawi script.
Added name LinkAbdullah bin Abdul Kadir, Munsyi.
LinkKeasberry, Benjamin Peach.
Holdings (All) Details
Shelfmark ORB.30/453 Request

Khamis, 10 September 2009

Asal Usul Bahasa Melayu


Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia, rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina.

Rumpun bahasa Austronesia ini pula terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil :
1. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara.
Contoh : bahasa Melayu, Aceh, Jawa, Sunda, Dayak, Tagalog, Solo, Roto, Sika dan lain-lain.

2. Bahasa-bahasa Polinesia
Contoh : bahasa Hawaii, Tonga, Maori, Haiti

3. Bahasa-bahasa Melanesia
Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji, Irian and Kepulaun Caledonia

4. Bahasa-bahasa Mikronesia
Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna, Marshall, Carolina dan Gilbert.

Bahasa Melayu tergolong dalam cabang Bahasa-bahasa Nusantara yang mempunyai bahasa yang paling banyak, iaitu kira-kira 200 hingga 300 bahasa.

Bentuk Bahasa Melayu yang dituturkan di Kepulauan Melayu pada zaman dahulu dikenali sebagai Bahasa Melayu Kuno dan jauh berbeza dengan Bahasa Melayu yang moden. Bentuk Bahasa Melayu Kuno hanya dapat dilihat melalui kesan tinggalan sejarah seperti batu-batu bersurat. Batu-batu bersurat yang menggunakan Bahasa Melayu dipercayai ditulis bermula pada akhir abad ke-7. Sebanyak empat batu bersurat telah dijumpai yang mempunyai tarikh tersebut :

1. Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M) - Palembang


2. Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M) – Palembang
3. Batu Bersurat Kota Kapor (686 M) – Pulau Bangka, Palembang
4. Batu Bersurat Karang Brahi (686 M) – Palembang


Berpandukan isinya, penulisan di batu bersurat tersebut dibuat atas arahan raja Srivijaya, sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera, Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Segenting Kra dan Sri Lanka. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Srivijaya, sekaligus meluaskan penyebaran Bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya . Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit, akan tetapi masih terdapat pengaruh Bahasa Melayu Kuno di dalamnya.


Istilah “Melayu” timbul buat pertama kali dalam tulisan Cina pada tahun 644 dan 645 Masehi. Tulisan ini menyebut mengenai orang “Mo-Lo-Yue” yang mengirimkan utusan ke Negeri China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi keada Raja China. Letaknya kerajaan “Mo-Lo-Yue” ini tidak dapat dipastikan dengan tegas. Ada yang mencatatkan di Semenanjung Tanah Melayu dan di Jambi, Sumatera.

Selain daripada empat batu bersurat yang disebutkan tadi, terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Srivijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. :

1. Batu Bersurat Gandasuli (832 M) – Gandasuli, Jawa Tengah
2. Sebuah batu bersurat yang dijumpai di Bangkahulu bertarikh 1000 Masehi.
3. Sebuah patung gangsa yang dijumpai di Padang Lawas, Tapanuli bertarikh 1029 M dengan tulisan pada kaki alasnya
4. Sebuah patung di Padang Rocore, Batanghari bertarikh 1286 M dengan catatan perkataan “Malaya” atau “Melayu” pada bahagian belakangnya.


Keruntuhan Kerajaan Melayu Melaka

Keruntuhan Kerajaan Melayu Melaka yang gemilang adalah bertitik tolak dari beberapa asbab dalaman dan juga luaran. Kelemahan pentadbiran (antara lainnya, ahli politik bercakaran sesama sendiri, fitnah-menfitnah dah berhasad-dengki menjadi perkara biasa) dan pengurusan (mengambil askar upahan untuk mempertahankan Melaka).

Punca utama pula ialah serangan hebat penjajah Portugis pada tahun 1511. Akibatnya, Sultan terakhir iaitu Sultan Mahmud Shah telah berundur ke Pahang, seterusnya ke Kepulauan Bintan dan menubuhkan Kerajaan Johor Lama (disebut juga Johor-Riau dan Johor-Riau-Lingga). Kerajaan baru yang ditubuhkan di selatan Tanah Melayu itu juga tidak terkecuali dari kempen penjajahan oleh Portugis, sehingga memaksa Sultan Mahmud Shah berundur ke Kampar, Sumatera dan meninggal dunia disana pada tahun 1528.

Penjajahan Inggeris telah berakhir pada tahun 1957, iaitu setelah lebih 83 tahun menjarah hasil bumi ini semahunya. Jika diambil kira dari tarikh kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka pada 1511, bumi ini telah dijajah dan dirompak dengan rakus selama 446 tahun!
Pengkisahan di atas adalah kefahaman umum terhadap sejarah bumi bertuah ini. Rujuklah mana-mana buku sejarah (yang semestinya menjadi alat propaganda dan indoktrinasi paling berkesan) baik diperingkat sekolah rendah, menengah atau universiti. Kisahnya tidak lari dari kefahaman sejarah yang tercatat di atas.

AWAS tuan-tuan. Sejarah ditulis oleh orang yang berkuasa. Inggeris telah melakarkan dan menentukan apa yang kita perlu tahu mengenai sejarah kita. Kefahaman sejarah diberikan sekadar cukup untuk menjadikan kita mengetahui serba sedikit latar belakang bangsa kita dan tidak bangun berjuang menentang penguasaan mereka terhadap bumi bertuah ini. Bukan semua mahu didedahkan oleh bangsa penjajah keparat ini.
Persoalannya, jika benar Kerajaan Melayu Melaka tumbang pada 1511, dimana waris kedaulatannya hanya mampu menubuhkan kerajaan Melayu yang kecil seperti Kesultanan Johor-Riau dan Kesultanan Perak, mengapa peta dibawah ini, yang bertarikh 1747, masih lagi mencatatkan nama K. of Malacca diatas seluruh Semenanjung Tanah Melayu?

Huruf “K” pada nama tersebut bermaksud Kingdom of Malacca atau dalam terjemahan mudah Negara Beraja Melaka! Adakah ini satu kesilapan yang tidak disengajakan? Adakah pelukis peta tersebut tidak maklum bahawa Kerajaan Melayu Melaka telah tumbang pada 1511 seperti yang dikisahkan kembali oleh Inggeris kepada kita? Adakah setelah 236 tahun tumbangnya Kerajaan Melayu Melaka (1747-1511=236 tahun), pelukis peta tersebut masih lagi tidak tahu bahawa Kingdom of Malacca telah lenyap dari atas muka bumi? Memang buta sejarahlah kalau begitu halnya. Pelukis peta tersebut hanya pedulikan Ilmu Alam sahaja. Makan dan minum geografi, tidur dan jaga pun geografi jugak.

Tuan-tuan, peta diatas telah diterbitkan pada tahun 1747 di London, iaitu 127 tahun sebelum termeterainya Perjanjian Pangkor.


Pada penjuru kiri bahagian bawah peta tersebut terdapat tajuk berikut:
A new & accurate map of Asia. Drawn from actual surveys, and otherwise collected from journals; assisted by the most approved modern maps & charts. The whole being regulated by astronl. observations. By Eman. Bowen.

Sumber asal peta ini boleh diperolehi di sini dan di sini. Peta ini adalah terhad dan dilukis pada tahun 1747 sebagai rujukan utama kepada William Innys dan lain-lain (entah siapa William Innys – perlu kajian mendalam mengenai pemilik asal peta ini). Menariknya, tajuk peta tersebut mengatakan ia adalah yang terkini (pada tahun 1747) dan paling tepat, dilukis dari data “survey” sebenar.Hakikatnya tuan-tuan, kita telah ditipu terang-terangan oleh penjajah Inggeris! Kerajaan Melaka masih wujud dalam tahun 1747 seperti mana dibuktikan melalui nama K. of Malacca dalam peta tersebut. Hal ini cuba disembunyikan oleh mereka.

Jika Kerajaan Melaka masih wujud pada 1747 siapa pula rajanya pada ketika itu? Apa gelarannya? Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong jugakah? Dimanakah pula pusat pemerintahannya? Apakah bertempat disatu daerah yang sekarang ini dikenali sebagai negeri Melaka? Hal letak duduk Kerajaan Melaka ini ditutup dengan rapat sehingga umat Melayu tenggelam punca sejarah bangsanya sendiri.

Apa pula hubungan Kerajaan Melaka ini dengan Empayar Othmaniyah yang berkerajaan selama 623 tahun di Turki iaitu dari 1299 sehingga 1922? Pasti ada pertalian tertentu kerana umum mengetahui Empayar Othmaniyah adalah payung kepada semua kerajaan Islam di seluruh dunia. Hal ini juga cuba ditutup sepenuhnya oleh Inggeris. Ini adalah rahsia besar – TOP SECRET! Umat Melayu tidak boleh mengetahuinya sama sekali sampai bila-bila!

Fakta ini di rujuk daripada http://mokthar.wordpress.com/

Ahad, 6 September 2009

Islam Masuk ke Nusantara Saat Rasulullah SAW Masih Hidup

Sejarahwan T. W. Arnold dalam karyanya “The Preaching of Islam” (1968) juga menguatkan temuan bahwa agama Islam telah dibawa oleh mubaligh-mubaligh Islam asal jazirah Arab ke Nusantara sejak awal abad ke-7 M.

Setelah abad ke-7 M, Islam mulai berkembang di kawasan ini, misal, menurut laporan sejarah negeri Tiongkok bahwa pada tahun 977 M, seorang duta Islam bernama Pu Ali (Abu Ali) diketahui telah mengunjungi negeri Tiongkok mewakili sebuah negeri di Nusantara (F. Hirth dan W. W. Rockhill (terj), Chau Ju Kua, His Work On Chinese and Arab Trade in XII Centuries, St.Petersburg: Paragon Book, 1966, hal. 159).

Bukti lainnya, di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur, sebuah batu nisan kepunyaan seorang Muslimah bernama Fatimah binti Maimun bertanggal tahun 1082 telah ditemukan. Penemuan ini membuktikan bahwa Islam telah merambah Jawa Timur di abad ke-11 M (S. Q. Fatini, Islam Comes to Malaysia, Singapura: M. S. R.I., 1963, hal. 39).

Dari bukti-bukti di atas, dapat dipastikan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara pada masa Rasulullah masih hidup. Secara ringkas dapat dipaparkan sebagai berikut: Rasululah menerima wahyu pertama di tahun 610 M, dua setengah tahun kemudian menerima wahyu kedua (kuartal pertama tahun 613 M), lalu tiga tahun lamanya berdakwah secara diam-diam—periode Arqam bin Abil Arqam (sampai sekitar kuartal pertama tahun 616 M), setelah itu baru melakukan dakwah secara terbuka dari Makkah ke seluruh Jazirah Arab.

Menurut literatur kuno Tiongkok, sekitar tahun 625 M telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatera (Barus). Jadi hanya 9 tahun sejak Rasulullah SAW memjalankan dakwah Islam secara terbuka, di pesisir Sumatera sudah terdapat sebuah perkampungan Islam.

Selaras dengan zamannya, saat itu umat Islam belum memiliki mushaf Al-Qur’an, karena mushaf Al-Qur’an baru selesai dibukukan pada zaman Khalif Utsman bin Affan pada tahun 30 H atau 651 M. Naskah Qur’an pertama kali hanya dibuat tujuh buah yang kemudian oleh Khalif Utsman dikirim ke pusat-pusat kekuasaan kaum Muslimin yang dipandang penting yakni (1) Makkah, (2) Damaskus, (3) San’a di Yaman, (4) Bahrain, (5) Basrah, (6) Kuffah, dan (7) yang terakhir dipegang sendiri oleh Khalif Utsman.

Naskah Qur’an yang tujuh itu dilengkapi cap mohor kekhalifahan dan menjadi dasar bagi semua pihak yang berkeinginan menulis semula. Naskah-naskah tua dari zaman Khalifah Utsman bin Affan itu masih boleh ditemui dan ianya tersimpan di berbagai museum dunia. Sebuah di antaranya tersimpan pada Museum di Tashkent, Asia Tengah.

Mengingat bekas-bekas darah pada lembaran-lembaran naskah tua itu maka pihak-pihak kepurbakalaan memastikan bahwa naskah Qur’an itu merupakan al-Mushaf yang tengah dibaca Khalif Utsman sewaktu mendadak kaum perusuh di Ibukota menyerbu gedung kediamannya dan membunuh sang Khalifah.

Perjanjian Versailes (Versailes Treaty), yaitu perjanjian damai yang diikat pihak Sekutu dengan Jerman pada akhir Perang Dunia I, di dalam pasal 246 mencantumkan sebuah ketentuan mengenai naskah tua peninggalan Khalifah Ustman bin Affan itu yang berbunyi: (246) Di dalam tempo enam bulan sesudah Perjanjian sekarang ini memperoleh kekuatannya, pihak Jerman menyerahkan kepada Yang Mulia Raja Hejaz naskah asli Al-Qur’an dari masa Khalif Utsman, yang diangkut dari Madinah oleh pembesar-pembesar Turki, dan menurut keterangan, telah dihadiahkan kepada bekas Kaisar William II (Joesoef Sou’yb, Sejarah Khulafaur Rasyidin, Bulan Bintang, cet. 1, 1979, hal. 390-391).

Sebab itu, cara berdoa dan beribadah lainnya pada saat itu diyakini berdasarkan ingatan para pedagang Arab Islam yang juga termasuk para al-Huffadz atau penghapal al-Qur’an.

Merujuk pada catatan sejarah, pada suku abad ke-7 M, kerajaan Budha Sriwijaya masih berkuasan keatas Sumatera. Untuk membina sebuah perkampungan yang berbeza dari agama resmi kerajaan—perkampungan Arab Islam—tentu memerlukankan waktu bertahun-tahun sebelum diizinkan penguasa atau raja. Mereka perlu bermasyarakat dengan hubungan baik dulu dengan penguasa, hingga akrab dan dipercaya oleh kalangan kerajaan maupun rakyat sekitar, menambah populasi Muslim di wilayah yang sama yang berarti para pedagang Arab ini melakukan pembauran dengan jalan menikahi perempuan-perempuan pribumi dan memiliki anak, setelah semua syarat itu dipenuhi baru mereka—para pedagang Arab Islam ini—dibenar mendirikan kampung, di mana nilai-nilai Islam boleh hidup di bawah kekuasaan kerajaan Budha Sriwijaya.

Perjalanan dari Sumatera sampai ke Makkah pada abad itu, dengan mengunakan kapal laut dan transit di Tanjung Comorin, India, konon memakan masa dua setengah hingga hampir tiga tahun. Jika tahun 625 ditolak 2 - 5 tahun, maka masanya sekitar tahun 622 Masehi lebihan enam bulan. Untuk melengkapi semua syarat mendirikan sebuah perkampungan Islam seperti yang telah diceritakan seperti di atas, setidaknya memerlukan waktu selama 5 hingga 10 tahun.

Jika ini yang terjadi, maka sesungguhnya para pedagang Arab yang mula-mula membawa Islam masuk ke Nusantara adalah orang-orang Arab Islam generasi pertama para shahabat Rasulullah, segenerasi dengan Ali bin Abi Thalib r. A..

Maklumat penuh tulisan ini sila lawat http://swaramuslim.com/

Selasa, 25 Ogos 2009

THE PORTUGUESE CONQUEST IN MALACCA


At the time of the Portuguese arrival in the Asian seas, Malacca, thanks to its strategic position on the strait bearing the same name, was a remarkable trading center for the trade and shunting of spices. At that time, Malacca was ruled by a Muslim Sultanate.The town extended its influence over a vast territory, which included the whole Malaya Peninsula.

Its port was frequented by a multitude of ships and merchants from all the Asian nations of the time: Arabia, Persia, China, India, Japan, Indonesia, Ceylon, and Bengal. In it were gathered and sold all the Asian spices: pepper, cloves, ginger, cinnamon, nutmeg, etc.

After their arrival in India, the Portuguese soon became aware of the importance of the city. An expedition sailed to Malacca in 1509 but failed, and many of the Portuguese were captured and imprisoned by the Sultan.

In 1511, the ViceRoy of India, Afonso de Albuquerque, decided to organize an expedition destined to conquer Malacca. At the head of 1.100 - 1.200 men and 14 ships, Afonso de Albuquerque arrived in view of Malacca in June of 1511 and immediately demanded the rescue of the Portuguese that were taken prisoners in the 1509 expedition. The Sultan tried to gain time to strengthen the town defenses. He was well aware of the small number of Portuguese troops and was confident on his powerful army of 20.000 men and 2.000 guns.


Remains of the Portuguese fortress, Malacca.Albuquerque wasted no time. At down of 25 July 1511 the Portuguese attacked the town concentrating the assault on the bridge on the river dividing the town. After a fierce battle the bridge was conquered by the Portuguese, but at nightfall they were forced to retreat.
After some days of preparations, on 10 August 1511, the Portuguese renewed the attack. Albuquerque had the assistance of some Chinese junks that were anchored in the port. The use of a junk offered by the Chinese merchants was decisive, as this junk was used as a bridgehead.

This time the attack was successful and the Portuguese finally succeeded in establishing a bridgehead in the town.
There were then several days of siege in which the Portuguese bombarded the city. On 24 August 1511 the Portuguese again attacked only to discover that the Sultan had escaped. With Malacca was now in Portuguese hands, they sacked the town, but following Albuquerque’s orders, they respected the property of those who sided with them.

B. W. Diffie and G. D. Winius in the book "Foundations of the Portuguese Empire 1415-1580" write: "the capture of Asia's greatest trading city by a mere 900 Portuguese and 200 Indians must rank as an event in the history of European expansion no less stunning than the better known conquest of Tenochtitlan by Hernando Cortés".

HISTORY OF COLONIAL MALAYSIA PORTUGUESE MALACCA 1511-1641
Written by Marco Ramerini

Asal Usul Melayu - Bangsa Misteri

Ada pendapat menyatakan bahawa Ibrahim a.s. pernah berdakwah hingga ke Kemboja dan berkahwin dengan orang Kemboja dan inilah yang dikatakan asal usul Bani Jawi. Ibnu Athir berpendapat bahawa Bani Jawi itu berasal dari anak cucu Ibrahim dengan isterinya yang bernama Qatura atau Keturah. Adakah yang dikahwini oleh Ibrahim a.s. di Kemboja itu adalah Keturah tidaklah diketahui tetapi kisah Ibrahim a.s. menyuruh anak-anaknya dari Keturah agar berpindah ke Timur memang ada disebut dalam Taurat (Genesis 25:6).

Nabi Ibrahim mengahwini Keturah selepas kematian Siti Sarah. Ketika itu baginda berusia 137 tahun. Baginda dapat 6 anak hasil perkahwinan ini. Anak-anak dari Keturah ialah Zimran, Yakshan, Medan, Midian, Yishbak dan Shuach. Semua ini dicatat dalam Taurat iaitu Genesis 25:2-4. Memang ada kemungkinan juga bahawa nama Melayu itu berasal dari perkataan Malai-Ur sempena nama kerajaan Chaldea tempat asal Ibrahim a.s. Ada juga pendapat menyatakan bahawa Melayu berasal dari perkataan Malai dan Yunan.

Orang Melayu dikenali sebagai Orang Malai oleh beberapa bangsa lain (Inggeris memanggil Malay, India memanggil Malai Karen, China memanggil Malai Ren). Tapi orang Arab cenderung memanggil orang Melayu sebagai Bani Jawi. Orang Malai (orang bukit atau gunung) ini mungkin telah mendiami Kemboja sebelum kedatangan Ibrahim a.s. ke situ, dan hampir pasti Keturah adalah orang Malai. Anak-anak Keturah adalah dari darah Ibrahim a.s., berjumlah 6 orang dan salah satu dari 6 anak inilah bapa kepada Bani Jawi (ini menurut Ibnu Athir). Saya berpendapat bahawa Melayu dan Bani Jawi sebenarnya adalah bangsa yang satu.

Bani Jawi adalah nama yang digelarkan oleh orang Arab silam terhadap orang Melayu. Cuma Melayu itu dapat dibahagikan kepada dua kelompok, iaitu Melayu-Proto (keturunan Heth bin Kanaan bin Ham bin Nuh a.s.) dan Melayu-Deutro (keturunan Ibrahim a.s. dari isterinya Keturah).

Orang Melayu Muslim lebih gemar dipanggil Melayu Jawi, Orang Jawi atau Bani Jawi. Suku etnik Melayu termasuklah Acheh, Mendailing, Melayu Deli, Minangkabau, Kerinchi, Riau, Palembang, Sunda, Melayu Bugis (Makasar), Jawa, Melayu Sulu, Melayu Maluku, Banjar, Melayu Campa (Kemboja) dan lain-lain. Melayu kini seolah-olah sinonim dengan Islam, ini mungkin kerana sejak zaman berzaman bangsa Melayu terkenal sebagai bangsa monotheist (percaya pada keesaan Allah – Sang Hyang Tunggal atau Dewata Mulia Raya).

Bangsa Melayu di Nusantara dapat dilihat sebagai bangsa hebat yang menerima Islam secara hampir menyeluruh. Tidak ada bangsa yang menerima Islam seramai Bangsa Melayu, hinggakan bila seseorang itu memeluk Islam, ia dianggap masuk Melayu atau masuk Jawi. Paling jelas ialah Melayu di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Kemboja, Pattani dan Mindanao. Sejarah membuktikan bahawa orang Melayu Nusantara memeluk Islam beramai-ramai dalam tempoh 60 tahun saja hasil peranan pendakwah yang juga berdagang di mana mereka ini (termasuk Wali Sembilan) berasal dari pedagang Tanah Arab.

Orang China zaman silam memanggil Tanah Melayu sebagai Kun Lun. Menurut De Silva (1981) seorang ahli sejarah Sri Lanka mengakui bahawa penemuan arkeologi menunjukkan kebudayaan dan tamaddun yang dicapai oleh penduduk Asia Tenggara di zaman Hoabinhian (menurutnya seawal 15,000 tahun lalu) adalah lebih tinggi daripada apa yang pernah dicapai oleh penduduk Asia Barat, India dan China pada ketika itu.

Mereka telah membuat kesimpulan bahawa kemungkinan Asia Tenggara (dunia Melayu) adalah pengasas tamaddun manusia (The Cradle of Civilisation), bukan Asia Barat. Jika anda lihat adab orang Melayu, anda akan dapati bahawa Melayu cuba mengekalkan jatidiri mereka sebagai bangsa paling beradab.

Rumpun Melayu atau Melayu Polinesia atau Orang Nusantara adalah kelompok yang sangat besar, bukan saja di Nusantara tapi di kepulauan Pasifik (termasuk Hawaii), Oceania (Australia dan New Zealand), Taiwan dan Madagascar. Beribu-ribu tahun dulu, rumpun ni telah bertebaran sekitar kawasan yang disebut di atas melalui pelayaran dan bangsa Nusantara ni sangat terkenal sebagai pelaut yang handal hingga mampu sampai dan membuat penempatan di pulau- pulau yang jauh di tengah lautan.

Untuk penjelasan lanjut sila lawat http://www.megasutra.com/

Selasa, 28 Julai 2009

Sejarah Melayu Yang Hilang 1

Kita sering disogokkan dengan sejarah "rasmi" bahawa keSultanan Melaka yang merupakan simbol kegemilangan bangsa Melayu dahulukala jatuh ke tangan Portugis kerana ia bersifat kuno berbanding kuasa Barat. Kita diajar, budaya ilmu kita tidak sehebat Barat maka itu kita tidak mampu menepis kedatangan mereka. Kita diberitahu berulang-kali, kita kalah kerana pejuang kita cuma mengharapkan keris, tombak dan pedang sedangkan Portugis dan bangsa-bangsa Barat lain memiliki pistol, senapang dan meriam yang mampu membunuh daripada jauh. Maka itu, kita pun digambarkan seperti orang hutan yang duduk atas pokok lalu "sudah patutlah" kita dikalahkan dengan senang. Betulkah semua ini? Pernahkah kita fikirkan apakah kebenarannya secara mendalam?

Tahukah anda jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan Melaka pada satu-satu masa? Jumlahnya beratus-ratus!!Ini bukan main-main kerana sumber-sumber Portugis dan Sepanyol yang tersimpan rapi di perpustakaan-perpustakaan Eropah yang menyebutnya begitu. Jika mahu mengetahui keupayaan sebenar bangsa Melayu,kita harus mengkaji manuskrip pengembara Eropah di universiti-universiti Eropah seperti di Leiden dan surat-surat serta dokumen-dokumen para pengurus,pegawai dan bangsawan Melayu dahulukala ketika itu.Bukannya hanya membaca hasil kajian atau tesis para pengkaji sejarah Melayu dari Barat kemudian mengganggap tamadun Melayu setakat bermula dari zaman Melaka sahaja.

Malangnya semua manuskrip itu tidak terdapat di sini.Semuanya hilang dibawa ke Eropah dalam satu operasi pembersihan fakta sejarah Melayu besar-besaran ketika penjajahan Barat (rujuk Munsyi Abdullah).Jadi apa yang tinggal di sini hanyalah buku-buku teks sekolah yang berasaskan kajian pembohongan para orientalis Barat serta ulasan dari sarjana Melayu pemalas yang hanya mengkompilasikan hasil kajian Barat.Jadi yang tertera adalah zaman Batu seperti Paleolitik,Mesolitik dan litik-litik lainnya kemudian terus ke tajuk Empayar Melaka seterusnya zaman Penjajahan.Hanya itukah sejarah bangsa Melayu????

Catatan ketua panglima Portugis, Alfonso di Alburqueque sendiri menyebut, setelah Kota Melaka dikalahkan, Portugis telah merampas 3,000 pucuk meriam dan katanya itu baru separuh daripada meriam milik Melaka. Maknanya kota itu sudah ada 6,000 pucuk meriam ketika itu dan ini adalah cerita 500 tahun dahulu! Ada cerita menyebut, orang Portugis terjumpa sebuah benda ajaib di istana Melaka. Bila dipandang objek tersebut, muncullah muka manusia di dalamnya. Apabila diteliti balik, muka manusia itu adalah muka orang yang memandang... Rupa-rupanya objek itu adalah cermin tetapi orang Portugis baru kali pertama melihatnya! Jadi siapakah yang kuno dan siapakah yang lebih bertamadun? Kalau orang Melaka sudah bertamadun lebih tinggi daripada Portugis, kenapa pula ia boleh jatuh ke tangan Barat?


Pernahkah anda bertanya secara jujur, mengapa Kota Melaka yang digelar Barat sebagai “Venice of the East” boleh kalah dengan mudah? Bukankah ia diakui ramai sebagai kota paling makmur di rantau ini pada zaman itu? Dan untuk mempertahankannya, bukankah Melaka memiliki angkatan perang hebat termasuk kelengkapan laut yang amat besar dan paling canggih di bumi Melayu? Lalu bagaimana ia boleh jatuh ke tangan Portugis yang menurut ceritanya cuma membawa beberapa buah kapal sahaja? Apakah kelengkapan Melaka begitu lemah?


More artikel refer to

http://lokalgenius.blogspot.com/2009/06/rahsia-bangsa-yang-hilang-bhg-2.html
http://lostuniverse.iowoi.com/sejarah-semenanjung-emas-nusantara-f4/sebab-sebenar-kejatuhan-melaka-t82.htm
http://www.blogigo.co.uk/pengalamanku/wacana-minda-kehebatan-Melayu-Nusantara-Putrajaya/18/

BAGAIMANA ISLAM TERSEBAR DI NUSANTARAMenurut Profesor Cesar Adib Majul dan Profesor Muhammad Naquib Alattas, ada beberapa teori mengenai kedatangan Islam - dari Tanah Arab, India, China atau Parsi.

Sering kedatangan Islam ke Alam Melayu dikaitkan dengan para pedagang Hadramaut (Yaman), Gujerat (India) atau Kwantung (China).

Menurut John Crawford lewat bukunya, History of Indian Archipelago, Islam datang ke Nusantara dari Tanah Arab. Alasan beliau berdasarkan catatan sejarah China dan sumber-sumber Barat.

Menurut catatan sejarah Cina, orang-orang Arab telah sampai ke Tanah Jawa dan membuat penempatan mereka di Pantai Barat Sumatera sekitar tahun 684 Hijrah. Di penempatan ini, orang-orang Arab bermukim dan bernikah dengan penduduk tempatan. Lama-kelamaan, terbinalah masyarakat Islam.


Profesor Haji Abdul Malek Karim Amrullah atau lebih dikenali dengan nama Hamka, dalam bukunya Sejarah Umat Islam, menceritakan tentang duta Daulah Umayyah telah singgah ke Pulau Jawa dalam perjalanan ke China. Malah, kononnya Muawiyah bin Abu Sufyan, pengasas Daulah Umayyah, ikut belayar ke Pulau Jawa.

Walau apa pun, sumber-sumber catatan ahli sejarah China menunjukkan Islam telah sampai ke Nusantara sejak awal kurun hijrah iaitu sejak zaman khalifah Usman bin Affan lagi.

Sebenarnya, sebelum Islam muncul di pentas dunia, telah wujud hubungan di antara orang Arab dan Parsi dengan penduduk Nusantara.

Menurut sejarawan, banyak wangi-wangian purba yang dipakai pada zaman Julius Caesar dan Cleopatra berasal dari kawasan Nusantara. (Sila rujuk Dr Abdul Rahman Haji Abdullah dalam bukunya, Sejarah dan Tamadun Islam).

Kenyataan ini jelas menunjukkan Alam Melayu merupakan kawasan lalu lintas perdagangan sejak zaman bahari - lama sebelum Islam.

Profesor Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar (juz ke-29, muka surat 7790-7791), memberikan hujah yang membuktikan bahawa orang Arab telah belayar ke Indonesia sebelum Islam.

Beliau membicarakan ayat 5, Surah al-Insan: 'Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum daripada piala yang campurannya adalah kaafuur.'

Katanya, 'kaafuur' itu ialah 'zat putih dan wangi, dikeluarkan daripada dalam pohon kayu, yang biasa tumbuh di hutan-hutan pulau Sumatera. Lebih popular lagi dengan sebutan Kapur Barus. Kerana di zaman purbakala di rimba-rimba pantai Sumatera sebelah Baruslah yang banyak tumbuh pohon kapur itu'.

Tanggapan Profesor Hamka disetujui oleh Profesor Muhammad Naquib.

Orang-orang Melayu menamakan kapur tersebut kapur barus. Dikaitkan kekata 'barus' sebab di daerah yang bernama Barus di Sumateralah terdapat banyak pohon kapur tersebut.

Batu Bersurat dari Terengganu menguatkan bukti bahawa Islam datang ke benua ini dari Tanah Arab. Batu Bersurat tersebut dijumpai di kawasan tepi Sungai Tara, di Kampung Buloh, Kuala Berang, Hulu Terengganu, pada tahun 1887. Tulisan jawi berbahasa Melayu pada batu itu menunjukkan tarikh 702H. Dan tulisan pada batu tersebut menyebut Islam sebagai agama rasmi dan sedikit tentang hukum-hakam Islam.

Teori kedua ialah Islam di Alam Melayu datang dari India. S.Q. Fatimi di dalam bukunya Islam comes to Malaysia berpendapat Islam di Alam Melayu berasal dari Gujerat, India. Saudagar Gujerat yang beragama Islam sering berdagang dan turut berdakwah di Kepulauan Melayu.

Terdapat juga ahli sejarah yang mengatakan Islam di Alam Melayu dibawa oleh para saudagar dari Malabar, India. Ini berdasarkan persamaan mazhab Syafie yang dianuti oleh orang-orang Islam di Malabar dan penganut Islam di Nusantara.

Oleh Ismail Haron Link http://e-malabari.net/history/islamnusantara.htm

Rabu, 4 Mac 2009

ISLAM SELEPAS PENJAJAHAN


British mula menjajah Tanah Melayu sejak kejatuhan Melaka lagi iaitu 1511. Pada mulanya Portugis menjajah Melaka kemudian diambil oleh Belanda pada 1641. Dan yang terkemudian adalah British. British mula-mula datang ke Tanah Melayu dan telah mengambil Pulau Pinang daripada tangan Sultan Kedah pada 1786, menduduki Melaka untuk sementara waktu 1795 - 1818. Melalui langkah-langkah ini British telah berjaya menguasai dan menjajah tanahair kita sepenuhnya. Dengan penjajahan British ini telah banyak perubahan berlaku terutama dari segi pentadbiran, pendidikan dan cara hidup masyarakat Islam. Walaupun penjajahan ini banyak mengubah wajah Islam di Malaysia tetapi tidak sepenuhnya kerana ketebalan keimanan sesetengah golongan masih kuat.

Penjajahan Barat telah membawa berbagai kesan terhadap umat Islam. Terutamanya berkenaan kehilangan kuasa politik dan pemerintahan daripada pimpinan orang-orang Islam sendiri kepada pimpinan kuasa Barat yang beragama Kristian. Penguasaan penjajah ini adakalanya secara langsung ( direct rule ) ataupun tidak langsung ( indirect rule ) apabila mereka memerintah melalui penguasa-penguasa tradisional yang hanya dijadikan sebagai boneka sahaja.

Sebelum kedatangan British, agama Islam tidak dipisahkan dari sistem politik Melayu. Dalam Undang-undang Melayu Lama atau Hukum Kanun masih terdapat hukum-hukum Islam yang masih digunakan seperti hukum potong tangan untuk kesalahan mencuri dan hukuman sebat atau rotan untuk mereka yang berzina. Hakikat ini diakui sendiri oleh Hakim-hakim Lord Action dan Thomas dalam kes Ramah lawan Laton ( 1927 )yang mana dikatakan bahawa undang-undang Islam adalah undang-undang asal negeri ini bukan undang-undang asing.

Dengan kedatangan British, maka diperkenalkan dengan sistem pentadbiran sekular, yakni antara agama dengan politik terdapat jarak yang tidak mungkin diketemukan. Pemisahan ini lebih bererti dalam Perjanjian Pangkor 1874 yang menegaskan semua urusan pentadbiran diserahkan kepada Residen British kecuali soal-soal agama ( disempitkan maknanya ) dan adat istiadat Melayu. Seterusnya kepada pembentukkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. British telah mula menentukan corak pemerintahan, pentadbiran dan keputusan dasar yang penting berhubung dengan sesebuah negeri Melayu bahkan dapat menantukan kedudukan seseorang raja yang dilantik memerintah negeri.

Ini telah menunjukkan bagaimana British telah berjaya mengubah wajah Islam di Malaysia dalam pentadbiran dengan perkenalkan pentadbiran serta undang-undang sekular. Dimana lebih pentingkan keduniaan tidak berkaitan dengan agama dan ia juga telah mengenepikan sebahagian besar undang-undang Islam. Kita dapat lihat dalam kes, dimana Residen-residen yang memberi nasihat-nasihat di Majlis-majlis Negeri telah campurtangan kerja-kerja para kadi. Kerana bagi mereka urusan nikah dan cerai libatkan hal keselamatan dalam negeri. Sebab itu British telah tentukan perlantikan, pendapatan, pengantungan dan pemecataan kadi-kadi. Tindak tanduk kadi juga telah diawasi dan kadang-kadang penyelesaian masalah dipindahkan kepada Majistret-majistret.Ini menunjukkan pentadbiran undang-unddang Islam yang tadinya bebas tidak bererti lagi. Walaupun begitu hakikatnya undang-undang British yang diperkenalkan tidaklah diambil sepenuhnya kerana undang-undang Islam masih kukuh dijiwa rakyat Malaysia pada ketika itu.

Penjajahan dalam pentadbiran, British juga telah mengubah wajah Islam di Malaysia dalam bidang pendidikan. Dimana hasrat sebenar penjajah British ke Malaysia adalah untuk mengubah corak pegangan hidup masyarakat Melayu dan juga pemikiran mereka agar menyanjungi kehebatan Barat. Satu sistem pendidikan telah diadakan, keseluruhan aspek dan sistem nilai serta kebudayaan penduduk tempatan dibentuk dan diindoktrinasikan dengan pengaruh kebudayaan, sikap dan pandangan Barat. Pada peringkat awal sistem pendidikan British yang berbentuk formal diperkenalkan di negeri-negeri lain sebagai cawangannya

Penubuhan sekolah-sekolah ini dibawah budi bicara, daya usaha dan pengawasan badan pengembangan agama Kristian.Oleh itu sambutan rakyat tempatan sangat dingin. Ini kerana pada peringkat awal pendidikan bagi masyarakat tempatan masih di institusi masjid, rumah dan surau yang terkenal sebagai Sekolah Quran atau Sekolah Agama9 dan mereka sanggup lagi untuk melanjutkan pendidikan tentang agama ke peringkat lebih tinggi di hantar ke Patani, Makkah dan Mesir. Selain itu ibu bapa masyarakat tempatan juga takut untuk menghantar anak ke Sekolah British sebab dikhuatiri anak-anak mereka nantti akan masuk Kristian. Dengan kegagalan awal ini, British telah mencuba taktik yang baru iaitu dengan mencampuri serta mengambil alih pentadbiran Sekolah Quran untuk diletakkan dibawah pengawalan mereka.

Sejak 1854, Sekolah Quran pentadbirannya telah diambiil alih dengan dibiayai pengajian dan diberi bantuan penuh. Kurikulumnya diubah, pentadbiran dan perjalanan sekolah berubah corak. Masa persekolahan dibahagikan dua, pagi untuk pelajaran akademik iaitu Sekolah Melayu dan petang untuk pelajaran agama iaitu Sekolah Quran. Ini telah menunjukkan satu doktrin yang cuba memisahkan antara ilmu agama dan akademik. Manakala pula Sekolah Quran sangat diabaikan berbanding Sekolah Melayu yang banyak pembaharuan serta bantuan diberikan. Dengan memisahkan kedua-dua jenis sekolah ini boleh melahirkan individu-individu atau masyarakat yang tempang atau tidak seimbang.

Kemudian penjajah British makin kuat dan mereka menguasai pendidikan serta pelajaran. Strategis melalui sektor pendidikan ini menjalarlah idea-idea, pandangan-pandangan hidup Barat itu ke dalam jiwa dan pemikiran rakyat umum tanpa disedari sehingga terjadilah revolusi kebudayaan. Akibatnya dongkollah aqidah agama dan padamlah semangat keagamaan, bertukarlah semangat kelombaan yang merupakan pendorong terbesar kemajuan, dari jiwa agama berkuranglah kemauan memperdalamkan pengetahuan agama.

Dalam konsep kekeluargaan penjajah British telah mengubah kedudukan suami di dalam keluarga iaitu isteri lebih dipentingkan berbanding suami. Sedangkan di dalam Islam suami mempunyai kedudukan tinggi sebagai ketua keluarga dan dia boleh membuat sebarang keputusan tanpa menganiayai isteri dan ahli keluarganya. Tapi British telah mengubah dengan isteri turut sama boleh berkuasa dalam keluarga itu dan ada kalanya isteri-isteri yang telah meninggikan suara apabila berkata dengan suaminya. Sedangkan ajaran Islam tidak membenarkan ini.

Perubahan yang paling nyata telah dilakukan oleh British di Malaysia ialah corak pergaulan. Mereka telah mengamalkan corak pergaulan bebas diantara masyarakat ataupun jantina, sedangkan dalam Islam hal pergaulan amat sensitif. Ini kerana ada jurang atau tembok pemisah pergaulan antara lelaki atau perempuan yang bukan muhrim. Tetapi ini telah diketepikan setelah Malaysia dijajaah oleh British.

Teknologi moden yang dibawa masa penjajahan British menyebabkan anggota masyarakat, termasuk Pak Lebai dan Pak Haji begitu mudah terseret untuk jadi penonton pertunjukkan fesyen di Paris dan Pertandingan Ratu Cantik di New York melalui televesyen. Penumpahan dan pengaliran maklumat yang bersumberkan ideologi luar, yang didasari oleh kebudayaan asing dan ditentukan oleh kepentingan nasional negara penyedia berita dan cerita juga boleh mengakibatkan penjajahan fikiran yang boleh merosakkan aqidah dan kehidupan Islamiyah.

Apabila penganut Islam sendiri menolak sistem hidup Islam dan menganggapnya sebagai satu cara hidup kurun ke 7, maka penolakkan itu merangkumi semua aspek samada nilai-nilai unik ataupun universalnya. Termasuklah keadilan sosial menerusi sistem zakat. Dalam ertikata lain pembangunan ekonomi yang tidak berteraskan tauhid telah membawa kepada devolusi kedudukan akhlak - moral Islam sehingga ia hanya berkembang dalam lingkungan, pegangan dan pembabitan perbadi sahaja.

Dalam bidang ekonomi, penjajahan British juga telah berjaya mengubah pegangan Islam yang pernah digunakan. Antaranya di dalam sukatan dan juga aktiviti perniagaan serta jual beli yang diperkenalkan. Jikalau dahulu Islam mengharamkan riba' atau bunga ataupun faedah semasa menjalankan aktiviti perdagangan tapi setelah penjajahan aktiviti inni adalah penting untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Aktiviti ini kekal hingga sekarang.

BIBLIOGRAFI

1. Abdul Rahman Haji Abdullah, Pemikiran Islam Masa Kini : Sejarah dan Aliran, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987.
2. Abdul Rahman Haji Abdullah, Sejarah dan Pemikiran Islam, Penerbitan Pena Sdn Bhd, Selangor, 1981.
3. Abdullah Ishak, Islam Di Nusantara, Al - Rahmaniah, Malaysia, 1990.
4. Aziz Deraman, Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kuala Lumpur, 1975.
5. Khoo Kay Kim, Tamadun Islam Di Malaysia, Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur, 1980.
6. Muhamad Abu Bakar, Delima Dakwah : Pengislaman Dalam Era Pensejagatan, Pemikir (bil 10), 1997.
7. Muhamad Abu Bakar, Selepas Kebangkitan Semula Islam ? Pengislaman dan Pensejagatan Masa Kini Satu Overview, Ilmu Masyarakat XVl.
8. Zubeir Ahmad, Apa Derita Dunia Bila Islam Mundur, Media Da'wah, Jakarta Pusat, 1983.
9. Kamus Dewan (edisi 3), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1994.

Perjanjian Inggeris-Belanda 1824


Perjanjian ini ditandatangani untuk mengatasi masalah antara Inggeris dan Belanda yang mana hubungan keduanya dalam keadaan tegang dan dengan adanya kepentingan-kepentingan mereka yang tersendiri. Perjanjian tersebut merupakan peristiwa penting dalam sejarah Tanah Melayu dan juga Indonesia.


Faktor-faktor membawa kepada perjanjian

1. Persaingan perdagangan di Timur

Sejak kedatangan pihak Belanda dan British di Timur terutamanya di Asia Tenggara pada awal abad ke-17, kedua-dua ini sudah tidak mempunyai perhubungan baik. Perselisihan sentiasa timbul atas dasar perdagangan yang diamalkan iaitu sikap Belanda yang menjalankan dasat ingin memonopoli perdagangan di Asia Tenggara manakala orang Inggeris berpendapat semua bangsa mempunyai hak dan kebebasan untuk berdagang di rantau ini. Hubungan yang buruk ini semakin meruncing kerana terdapat pegawai-pegawai Belanda yang bersifat anti-Inggeris iaitu Jan Peterzoon Coen dan Van der Capellan, kedua-duanya ialah Gabenor Jeneral Betawi.
Jan Peterzoon Coen

Bagi pihak Inggeris pula yang bersifat anti-Belanda ialah John Jourdain. Jan Peterzoon Coen menyerang orang Inggeris di Jakarta dengan tujuan menghalau mereka keluar dari Pulau Jawa (1619)

2. Dasar persahabatan Inggeris-Belanda di Eropah

Bagi British persahabatannya dengan Belanda adalah penting dari segi “pertahanan/keselamatan”. Ini disebabkan kedudukan antara Belanda dengan British adalah berdekatan. Belanda ialah tempat yang paling sesuai digunakan oleh pihak musuh sebagai tapak untuk menyerang British ini terjadi pada tahun 1795, apabila Napoleon Bonaparte menggunakan negeri Belanda sebagai pusat gerakan tenteranya untuk menyerang British.

Keinginan British untuk berbaik-baik dengan Belanda jelas kelihatan dalam Konvensyen 1815 yang berlangsung selepas tamatnya Perang Napoleon. Inggeris telah bersetuju untuk menyerahkan Jawa pada tahun 1816 dan Melaka pada tahun 1818 kepada Belanda.

3. Dasar-dasar Raffles di Singapura dan pertelingkahan mengenai Singapura

Stamford Raffles menentang keputusan pihak British yang hendak memulangkan Pulau Jawa kepada Belanda. Raffles berpendapat bahawa Pulau Jawa amat penting bagi strategi British sama ada dari segi perdagangan mahupun ketenteraan. Tambahan pula, Pulau Pinang yang dibuka pada tahun 1786 tidak lagi dapat berfungsi sebagai pusat perdagangan.

Raffles berhasrat membuka sebuah pelabuhan yang berkedudukan strategik untuk bersaing dengan pelabuhan Betawi dan menyekat pengaruh Belanda di Hindia Timur. Akhirnya, beliau telah berjaya membuka Singapura pada tahun 1819.

4. Kemajuan Singapura

Gabenor Jeneral Lord Hastings menolak dakwaan Belanda memandangkan Singapura merupakan sebuah pelabuhan bertaraf bebas yang membawa keuntungan kepada pihak Inggeris. Dalam jangka masa setahun sahaja, nilai perdagangan melebihi $4 juta. Pada tahun 1823, nilai perdagangan Singapura bertambah kepada $13.2 juta. Selain itu, penduduk di Singapura juga meningkat kepada 10000 orang. Dalam keadaan ini, saudagar-saudagar SHTI di Calcutta mendesak petempatan Singapura dikekalkan.

5. Masalah kewangan Belanda

Belanda menghadapi krisis kewangan yang amat teruk akibat daripada Perang Napoleon. Mereka telah kehilangan perusahaan perkapalan dan perdagangannya yang diambil alih oleh British. Kini VOC hampir dengan garis kebankrapan. Untuk mengelakkannya daripada berlaku, VOC telah berhutang kepada pihak British.

Hutang Belanda pada tahun 1815 ialah 600 juta Florin dimana British telah memberi bantuan dan pinjaman sebanyak £144 juta.


Apabila VOC dibubarkan pada tahun 1799, Kerajaan Belanda bertanggungjawab memikul beban hutang yang ditinggalkannya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Belanda telah mengambil langkah untuk berunding dengan British bagi mencapai suatu persefahaman melalui perjanjian selain mengelakkan pertempuran daripada berlaku.

Perjanjian Inggeris-Belanda telah ditandatangani pada 17 Mac 1824 di London. Pihak British diwakili oleh George Canning dan pihak Belanda pula diwakili oleh Charles W. Wymn. Kandungan perjanjiannya ialah:

1. Syarat-syarat kewilayahan

Belanda menarik balik bantahannya terhadap pendudukan British di Singapura. British bersetuju tidak membuat sebarang pelabuhan di Pulau-pulai Karimon, Bantam, Bintang, Lingga atau di pulau-pulau yang terletak di selatan Selat Singapura. British juga bersetuju tidak akan membuat perjanjian dengan ketua-ketua di pulau-pulau tersebut.


British menarik semula bantahannya terhadap pendudukan Belanda di Pulau Belitong dan lain-lain kawasan.

Bandar dan pelabuhan Melaka serta tanah jajahannya diserahkan kepada British. Belanda bersetuju tidak akan membuat sebarang perjanjian atau pelabuhan di kawasan tersebut.

Bangkahulu di Sumatera diserahkan kepada Belanda. British bersetuju tidak akan membuat tempat persinggahan atau perjanjian dengan ketua-ketua di Sumatera.

Belanda menyerahkan semua lojinya di India serta hak istimewanya yang ada kepada British. Belanda juga akan membayar sebanyak £100,000 kepada Britsh sebagai penyelesaian hutang-piutangnya.

Wilayah-wilayah tersebut tidak boleh diberikan kepada kuasa-kuasa lain. Jika salah satu kuasa itu meninggalkannya, wilayah itu mestilah diserahkan kepada kuasa yang satu lagi.

Semua penduduk di wilayah jajahan yang telah ditukarkan diberi tempoh selama 6 bulan untuk menguruskan harta mereka sekiranya mereka hendak berpindah ke negeri-negeri yang mereka pilih.

Perpindahan hak-hak kedua-dua pihak hendaklah mula dijalankan pada 1 Mac 1825.2. Syarat-syarat perdagangan

Kedua-dua pihak bersetuju membenarkan saudagar mereka menjalankan perniagaan di Kepulauan Timur, India dan Ceylon dengan hak masing-masing. Kedua-dua pihak hendaklah mengikuti peraturan-peraturan perdagangan di tiap-tiap kawasan.

Rakyat dari satu negeri mestilah membayar cukai tidak lebih daripada bayaran yang dikenakan kepada rakyat dari negeri yang mempunyai pelabuhan.

Kedua-dua pihak mestilah mengarahkan rakyat, pihak yang berkuasa tentera dan awam supaya menghormati kebebasan perdagangan.

Kedua-dua pihak mestilah menghapuskan lanun-lanun di laut sebelah timur dan jangan membenarkan lanun-lanun menjual barang-barang dagangan mereka di kawasan atau daerah kepunyaan mereka.

Pelabuhan-pelabuhan yang baru tidak dibenarkan ditubuhkan di Kepulauan Timur tanpa mendapat pengesahan terlebih dahulu dari kerajaan mereka di Eropah.

British mengakui monopoli Belanda terhadap perdagangan rempah di Kepulauan Maluku.

Selasa, 24 Februari 2009

Sejarah keIslaman Dinasti Ming (Rahsia Islam di China)

China, negara yang mempunyai penduduk paling ramai di dunia, dengan jumlah populasi mencecah 1.3 bilion. Negara Tembok Besar ini pernah diperintah oleh maharaja dinasti sejak 5000 tahun dahulu sehingga menjadi sebuah negara republik pada 1912. Pada era pemerintahan Dinasti Tang, dakwah Islam mula bertapak di bumi China dan menambat hati sebilangan rakyatnya. Hingga kini, bilangan penganut Islam melebihi 30 juta orang. Tidak banyak fakta tentang masyarakat Islam di China yang dipaparkan oleh media. Kejayaan dan keutuhan ajaran Islam yang berkembang di bawah sistem pemerintahan komunis ini juga masih misteri.

Di sebalik lingkaran kemegahan tembok besar dan legasi dinasti maharaja China, tersembunyi lipatan sejarah kegemilangan Islam di benua Asia. Bermula daripada kedatangan delegasi Saad bin Abi Waqas yang disambut baik oleh Maharaja Yung Wei dari Dinasti Tang, Islam bertapak dan terus subur berkembang di bumi China. Walaupun empayar maharaja silih berganti hingga era pemerintahan republik komunis, sinar Islam tidak pernah pudar. Malah, sejak 618 M hingga kini, dakwah Islam yang dibawa oleh sahabat Nabi Muhammad terus kukuh di bawah acuan budaya dan nilai yang tersendiri sebilangan rakyat China.

Gemilang Di Sebalik Tembok Besar menyajikan dimensi menarik yang tersembunyi di sebalik payung pemerintahannya. Bermula dari zaman Dinasti Tang, buku ini membawa pembaca menelusuri beberapa dinasti bersama pahit dan manis di bawah pemerintahan dinasti yang silih berganti. Ditulis dengan gaya bahasa mudah, disusun mengikut rantai peristiwa serta dikukuhkan dengan gambar dan peta sejarah.Petikan daripada ** Buku Rahsia Islam di China: Gemilang Di Sebalik Tembok BesarSejarah keIslaman Dinasti Ming ini amat jarang sekali disentuh oleh para orientalis yang mengkajinya mahupun dalam kalangan sejarawan-sejarawan China yang bukan Islam.

Misalnya dalam buku 'The Cambridge History of China' tidak ada langsung menyebut peranan orang Islam dalam menegakkan kerajaan itu, bahkan peristiwa kebangkitan kumpulan Islam seperti Kebangkitan Serban Merah hanya dikaitkan dengan pengikut agama Buddha sahaja.

Dalam bukunya 'Sejarah Islam di China, Jing Chee Tang telah memberikan beberapa alasan yang jelas menunjukkan bahawa Chu Yuan Chang, pengasas kerajaan Ming itu ialah seorang Islam. Ibrahim T.Y.Ma juga telah membuktikan perkara yang sama.

Yusuf Chang dalam sebuah artikelnya menyatakan bahawa Chu Yuan Chang (baginda menggunakan gelaran Maharaja Hung Wu) seorang Islam dari keturunan Semu (semitik) yang telah datang ke China dalam zaman Yuan. Seorang lagi sejarawan China seperti Muhammad Pai Shou Yi juga menyatakan bahawa selain Chu Yuan Chang, permaisurinya iaitu Ratu Ma Hou jelas beragama Islam kerana baginda berasal daripada keluarga Ma di An Hui.

Dikisahkan juga setelah menawan Nanking, Chu Yuan Chang telah mendirikan sebuah masjid jami'. Masjid ini dinamakan Masjid Chin Juieh yang bermaksud 'Pencerahan Murni'. Bahkan baginda sendiri telah menulis sebuah sajak untuk diabadikan pada dinding masjid yang dibinanya itu. (Ibrahim T.Y.Ma, 1979:126)

Ibrahim Tien Ying Ma, bekas mufti Peking (Beijing) dan salah seorang pegawai Republik China sebelum China jatuh ke tangan Komunis pada tahun 1949, telah menyatakan bahawa Dinasti Ming itu memang sebuah kerajaan Islam.

Beliau menjelaskan bahawa 'Ming' bermaksud 'gilang-gemilang atau terang-benderang'. Perkara ini mengingatkan kita kepada tindakan Rasulullah Saw ketika mula-mula sampai ke Yathrib pada tahun 622M. Baginda telah menukarkan nama kota itu kepada Madinah al-Munawarah atau 'Kota yang gilang-gemilang dan bercahaya'. Perkara ini bukanlah satu kebetulan. Ia memang disengajakan kerana pengasas kerajaan Ming adalah seorang Islam (1979:134).

Petikan daripada http://sejarah2u.blogspot.com/

Sumber:
1) Ma, Ibrahim T.Y., Perkembangan Islam di Tiongkok, Bulan Bintang, Jakarta, 1979
2) Chang, Yusuf, 'The Ming Empire: Patron of Islam in China and Southeast and West Asia', dlm. JMBRAS, Jilid 61, Bahagian 2, 1988.
3) Mote, F.W., Twitchett, D., (ed), The Cambridge History of China, Jilid 7, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.

Isnin, 23 Februari 2009

Umayyads (711-1031 CE)

Muhammad, the prophet of Islam, died in 632 CE in Medina. Following his death, several of his close companions succeeded him as caliphs. The term caliph is a transliterated version of the Arabic word for "successor" or "representative." They included Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali.

During this time, Muslims had extended their rule outside Arabia to include much of today’s Middle East and parts of North Africa. Thus, they reduced the size of the Byzantine Empire and brought the Sasanid Empire in Persia to an end.

In 661 CE, opponents of Ali assassinated him. Then-governor of Syria, Mu’awiya, acquired leadership of the caliphate and moved the capital to Damascus. He was of a member of the elite Meccan tribe of Banu Umayya.

Mu’awiya designated his son, Yazid, to be his successor. In effect, this designation created the first Muslim dynasty: the Umayyads. During the next century, his descendants expanded Muslim rule northwards into Anatolia and Central Asia, eastwards to the borders of India and westward across North Africa.In 711, Amazigh (Berber) commander Tariq ibn Ziyad led an Umayyad force across the Mediterranean into Spain. They defeated the army of the Visigothic king, Roderic. The caliph in Damascus appointed an Umayyad governor to rule most of Iberia. The Muslims called this new land “Al-Andalus.”

In 750 CE, the Abbasid family rallied support among opponents of the Umayyads and overthrew the dynasty. The Abbasids were a noble clan descended from one of Muhammad’s uncles. They took control of the caliphate and established their new capital at Baghdad.

While many of his relatives were killed, a young Umayyad prince named Abd al-Rahman sought refuge among his Amazigh (Berber) mother’s tribe in North Africa. He crossed over to Spain. In 755, he gained control of Córdoba. There, he became amir (ruler) of Al-Andalus, which was independent from the Abbasid caliphate.

Others followed Abd al-Rahman's example, such as Idris -- a descendant of Ali -- who established the Idrisid Dynasty in Morocco around 788.

The Umayyad amirate lasted until 929 CE. An Umayyad descendant named Abd al-Rahman (III), who was not content with the title of amir, declared himself caliph. In doing so, he openly challenged the Abbasids’ claim. He also countered the Shi’i Fatimids in North Africa, who had recently taken the title of caliph, as well.

The 10th century Umayyad caliphate in Spain represents the pinnacle of unity, power, wealth, and scientific and artistic achievement in Al-Andalus.

The rise to power of an ambitious palace official, Muhammad Ibn Abi Amir (Al-Mansur), initially enhanced the Muslims’ military strength in the peninsula. But, Al-Mansur’s military regime threatened the internal stability cultivated over several centuries, sowing the seeds for civil war.

In 1013 CE, Amazigh (Berber) troops seized control in Córdoba, killed Caliph Hisham II and sacked the palace city, Madinat al-Zahra. Amid chaos and tragedy, the leading religious authorities in Córdoba dissolved the caliphate. This move opened the way for former governors and city administrators to become local kings of a fragmented Al-Andalus.

Article refer to http://www.islamicspain.tv/

The Islamic Community In The United States

1) The Navigator of Columbus, who during the famous voyage, brought along a copy of a travel narrative written by Portuguese Muslims who had sailed to the New World in the 12th century. The narrative by al-Idrisi was called "The Sea of Tears". In this narrative he discusses he voyage of 80 muhagharrun (explorers) who lived in Lisbon during the reign of the Murabit amir, Yusuf ibn Tashufin. In the narrative it mentions visits to fourteen islands. Over half of these islands were later traced to be in either the Canary Islands or the Azores. However, the ones not traced could have been as far away or the Azores. However, the ones not traced could have been as far away as the Caribbean. An early travel from 942 A.D. is mentioned in the Annuals of al-Mas'udi. (Aramco World, May-June 1992)

2) Istafan, the Arab, was a guide for the Spanish that wished to settle the area that would later be called Arizona in 1539. Istafan was from Azamor, Morocco and had previously been to the New World in the ill-fated expedition of Panfilo de Narvaez to Florida in 1527. Brent Kennedy mentions him in his article in Islamic Horizons as being one of the first Moors and Muslims in America. Istafan was one of four to survive a five thousand mile tour of the American Southwest. Originally he was part of a three hundred member exploratory group. He would go on to become the first visitor from Europe or Africa among the Pueblo Indians. (Islamic Horizons November/December 1994, pp.24-27). He was also a guide for the Franciscan friar, Marcos de Niza and was in this capacity until he was killed in an Indian attack in Arizona and New Mexico in 1539.

3) Another early Muslim in this period was Nasruddin. He is famous for having killed a Mohawk princess who refused to marry him and for being the earliest permanent Arab settlers in the New World. [History of Green County, N.Y., pp. 19-22.]


4) Ayub Sulaiman ibn Diallo became a go between for his people and the British after his repatriation. I mention him because he continued to practice Islam during his two years of slavery in the 1730's in Maryland. He was versed enough in Arabic to write at least a half dozen letters in that language, translate coin inscriptions for the British Museum, and draw a map of West Africa writing place names in Arabic.

5) Salim the Algerian, who was a Muslim from a royal family of Algiers that studied in Constantinople. After returning from a visit to Constantinople, he was captured by a Spanish Man of War and later sold into slavery to the French in New Orleans. Eventually he became free after running from slavery, lived among American Indian tribes, and settled in Virginia. Salem was found in rags, almost naked, and was taught English. Eventually, it was ascertained that he knew Greek and he was given a Greek New Testament. Several future members of the U.S. Congress befriended him and he converted to Christianity. A new convert to Christianity he decided to go back home to spread the Gospel. After a disastrous journey to his homeland (where he was shunned as an apostate), he returned to America, met Thomas Jefferson, attended the 1st Continental Congress, and died an insane man having given-up his family and religion for America. While he was at the Congress his picture was painted by a Mr. Peale after the intervention of a member of the Congress Mr. Page. Near the end of Salem's life, he regained his long lost sanity. He had been insane since his trip to his homeland after his conversion to Christianity. Some say he renounced Christianity, other say died a Christian at the Page estate, and still others say he died in an insane asylum. [Graham's Magazine, 1857, pp. 433-437.] It should be noted that none of these men tried to spread Islam and only Ayub tried to preserve his own belief.

The Wahhab brothers were shipwrecked on the coast of North Carolina in the 1770's. They settled married and started a farm. Their ancestors today own one of the largest private hotel chains in North Carolina. The only contemporary reference I have on them is a letter from the North Carolina historian Thomas Parramore. Whether they or their ancestors stayed in the Islamic faith is something that I can not answer at this time. Around this same time a ship of 70 odd Moorish slaves landed in Maryland. No more is known on these Moors.

An important point is that these Muslims were not unique in being able to read and write Arabic. In fact, in many slave quarters in the Caribbean and Brazil there were clandestine Arabic and Islamic schools. One can find references to these in the works by Nina Rodriguez and in the two volume book TWELVE MONTHS IN JAMAICA by Robert Madden (Phil.: Carey, Lea and Blanchard, 1835).

Muhammed Abdullah Ahari from http://www.sunnah.org/history/

Selasa, 10 Februari 2009

Enforce Respect and Implementation of International Law, Human Rights, and UN Resolutions

We as members of Palestinian civil society welcome all recent initiatives to boycott Israel which have been launched in many parts of the world. For the sake of freedom and justice in Palestine and the world, we call upon the solidarity movement, NGOs, academic and cultural institutions, business companies, political parties and unions, as well as concerned individuals to strengthen and broaden the global Israel Boycott Campaign.

Israel Boycotts International Law and Human Rights – We Boycott Israel!

With greetings of solidarity,

Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ)
Arab Center for Agricultural Development (ACAD)
BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights
General Federation of Trade Unions in Palestine (GFTUP)
High Coordination Committee of the Local Committees for the Rehabilitation of the Disabled – West Bank
LAW – The Palestinian Society for the Protection of Human Rights and the Environment
Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD)
Palestinian Federation of Women Action Committees (PFWAC), Nablus
PNGO –Palestinian NGO Network
Palestinian Prisoners Society
Popular Committees of the Palestinian Refugees – West Bank and Gaza Strip
Residents of Destroyed Palestinian Cities and Villages in 1948 Palestine, Ramallah
Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
Union of Health Care Committees
Union of Palestinian Medical Relief Committees (UPMRC)
Union of Youth Activity Centers – Palestine Refugee Camps (UYAC).

Activists picket the Football Association in Soho Square in protest at the England vs Israel Euro 2008 qualifying match (24 Mar 2007)Refer to this link to label and name full list