Others weblink

Powered by  MyPagerank.Net

Selasa, 19 Oktober 2010

Sejarah Bulan Zulkaedah

SAYA merafakkan pujian kepada Allah SWT kerana dipanjangkan umur memasuki lembaran baru dalam bulan Islam iaitu bulan Zulkaedah setelah menempuh kenikmatan Ramadan dan Syawal. Zulkaedah merupakan bulan yang besar maknanya terhadap perkembangan Islam pada bulan tersebut tercatat satu sejarah iaitu peristiwa Sulh Hudaibiyah ataupun Perjanjian Hudaibiyah yang termeterai di akhir tahun ke 6 Hijrah.

Junjungan Besar Rasul SAW ketika berlansungnya perjanjian antara Baginda SAW dan golongan Musyrikin, biarpun terdapat sebahagian sahabat yang tidak bersetuju dengan terma-terma dan isi kandungan perjanjian tersebut. Perjanjian yang mengungkapkan bahawa betapa Rasulullah SAW seorang pemimpin yang berpandangan jauh merentasi pandangan para sahabatnya terutama sesuatu yang boleh menambah nilai-nilai keteguhan iman dan kebahagiaan para umatnya di dunia dan akhirat.

Antara terma perjanjian yang menarik perhatian saya ialah persetujuan Rasulullah SAW dengan wakil Quraisy yang diketuai oleh Suhel bin Amar bahawa “Setiap orang Mekah yang lari ke Madinah hendaklah dihantar semula ke Mekah sekalipun mereka orang Islam. Sebaliknya, jika ada antara orang-orang Madinah yang berlindung di Mekah, mereka tidak akan dipulangkan”. Sikap Baginda SAW yang menerima dan memperaku terhadap terma ini dan terma-terma yang lain menjadi tanda tanya kalangan para sahabat sehingga mengundang kesedihan kepada Saidina Ali r.a. yang bertindak sebagai pencatat bagi perjanjian damai ketika itu.