Others weblink

Powered by  MyPagerank.Net

Sabtu, 19 November 2011

40 Hadis Tentang peristiwa Akhir Zaman- Hadith 6

GOLONGAN ANTI HADITH


Daripada Miqdam bin Ma'dikariba r.a. berkata: Bahawasanya Rasulullah saw. bersabda, "Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku maka ia berkata : "Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (al-Quran) sahaja. Apa yang di halalkan oleh al-Quran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan”. (Kemudian Nabi saw. melanjutkan sabdanya, "Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah saw. samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah swt."

Riwayat H.R. Abu DaudKeterangannya
Yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah seorang yang mengingkari kedudukan Hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas al-Quran. Ia hanya percaya kepada al­Quran sahaja. Baginya, hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Golongan ini tidak syak lagi telah terkeluar dari ikatan Agama Islam dan pada realitinya seseorang itu tidak akan dapat memahani al-Quran jika tidak merujuk kepada hadis Nabi saw.. Al-Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan garis panduan umum. Maka Hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak ayat-ayatnya serta menghuraikan dan menerangkan yang musykil. OIeh kerana itu, syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan al-Quran sahaja, tetapi ia mesti disertai dengan hadis Nabi saw.

Rujuk web dibawah antara golongan syiah
http://sukmabintara.blogspot.com/
http://syiahmalaysia.blogspot.com/
http://husainibrahim.wordpress.com/
http://sukmabintara.blogspot.com/

6 ulasan:

Global Place Holder berkata...

Good job. Wants more relevant post. Thanks.

International Place Holder berkata...

After many days such article have read and really enjoyed it. Thanks.

World Bookmarking Today berkata...

Hai. Beautiful work. Write frequently and be beloved of others.Thanks.

World Book Note berkata...

I like your post. Wordless comment. Thanks.

World Bookmarking Blog berkata...

Essential post. As rose in all flower. Keep writings. Thanks.

World Directory Submissions berkata...

Nice article. Unique thinking. Thanks.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...