Others weblink

Powered by  MyPagerank.Net

Sabtu, 27 Oktober 2012

Sejarah ringkas Imam Al-Bukhari


Kelahiran dan Masa Kecil Imam Bukhari

Imam Bukhari (semoga Allah merahmatinya) lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju’fiy Al Bukhari, namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 July 810 M). 

Tempat beliau lahir kini termasuk wilayah Rusia, yang waktu itu memang menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan Islam sesudah Madinah, Damaskus dan Bagdad. Daerah itu pula yang telah melahirkan filosof-filosof besar seperti al-Farabi dan Ibnu Sina. Bahkan ulama-ulama besar seperti Zamachsari, al-Durdjani, al-Bairuni dan lain-lain, juga dilahirkan di Asia Tengah. Sekalipun daerah tersebut telah jatuh di bawah kekuasaan Rusia, namun menurut Alexandre Benningsen dan Chantal Lemercier Quelquejay dalam bukunya “Islam in the Sivyet Union” (New York, 1967), penganut Islamnya masih berjumlah 30 juta oarng dan merupakan daerah yang penganut Islam-nya yang kelima besarnya di dunia selepas Indonesia, Pakistan, India dan Cina.

Ketika kanak-kanak Imam Bukhari dijaga dengan penuh keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim dia  juga tidak dapat melihat (tidak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya ). Ibunya senantiasa berusaha dan berdo’a untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan kurnia Allah, menjelang usia 10 tahun matanya sembuh sepenuhnya.

Sabtu, 13 Oktober 2012

Islam di tipu oleh sejarahwan Yahudi Zionist


Terdapat beberapa kekeliruan mengenai fakta kewujudan zaman Paleolitik ini. Sekiranya zaman Neolitik sehinggalah zaman Logam hanya megambil masa kira-kira 7,500 tahun sahaja iaitu bermula 8,000 SM sehinggalah 500 SM, bagaimanakah zaman Paleolitik mengambil menempuh masa yang terlalu panjang iaitu 2,492,000 tahun! Adakah tiada zaman atau tamadun manusia yang wujud antara tempoh tersebut? Jawapannya Ya! Bahkan hakikatnya zaman Paleolitik ini yang terbahagi kepada Awal (2.5 juta – 30 ribu SM) dan Lewat (30 ribu – 8,000 SM) ini sebenarnya tidak wujud!


Teori Darwin yg di guna pakai seluruh umat islam dan dunia persoalanya di manakah letaknya ilmu Al-Quran  yg menerangkan keseluruhan tamadun manusia dari turunnya Rasul pertama Nabi dam a.s hingga yg terakhir Rasullullah Muhammad S.A.W yang membawa berita segala tamadun dunia??

Sejarawan barat menyebutkan bahawa catatan mengenai sejarah bermula sekitar 3,500 SM. Sekitar 4,000 sehingga 3,500 SM merupakan zaman Nabi Musa AS kerana ada catatan mengatakan bahawa Nabi Musa bersama Firaun dan kaumnya adalah sekitar 4,900 SM. Walaubagaimanapun, sejarah bermulanya peradaban manusia adalah bermula sekitar 8,000 sehingga 10,000 SM.